Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Wybory 2010

Komitety wyborcze - Rada Miejska:

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PLUS [ZOBACZ PROGRAM]
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA I ROZWÓJ GMINY GŁOGÓWEK
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST ZIEMIA PRUDNICKA [ZOBACZ PROGRAM]
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KW SAMORZĄDNOŚĆ" [ZOBACZ PROGRAM]
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CENTRUM"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA PRZYJACIÓŁ WINIAR
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Z WAMI I DLA WAS"
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE MIASTO"

Komitety wyborcze - Rada Powiatu:

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP [ZOBACZ PROGRAM]
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PLUS [ZOBACZ PROGRAM]
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST ZIEMIA PRUDNICKA [ZOBACZ PROGRAM] 

 Oficjalne wyniki 2. tury wyborów samorządowych 2010 Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 05 Grudzień 2010 22:45

Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2010 (na podstawie strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/160000/161002.html#tabs-7):

 • Andrzej Kałamarz - 1979 głosów (63%)
 • Piotr Dancewicz - 1154 głosów (37%)
Burmistrzem Głogówka na kolejną kadencję został wybrany Pan Andrzej Kałamarz.
Zmieniony: Poniedziałek, 06 Grudzień 2010 20:01
 
Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2010 Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Łukasz Szała   
Poniedziałek, 22 Listopad 2010 05:02

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej:

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/160000/161002.html

Wyniki wyborów na Urząd Burmistrza:

[Nazwisko i imię kandydata - liczba głosów (procent ważnych głosów)]

 • Kałamarz Andrzej Jan - 2187 (48.29%)
 • Dancewicz Piotr Aleksander - 888 (19.61%)
 • Burek Bernard Stanisław - 886 (19.56%), Kolbek Dariusz Stanisław - 349 (7.71%), Wrzeszykowski Andrzej Tadeusz - 219 (4.84%)

W drugiej turze głosowania spotkają się Panowie Piotr Dancewicz i Andrzej Kałamarz.


Zmieniony: Sobota, 27 Listopad 2010 18:42
Więcej…
 
Wywiad z Przewodniczącym Rady Powiatu Józefem Janeczką Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Janusz Wiszniewski   
Czwartek, 18 Listopad 2010 17:48

Jaka była, Pana zdaniem, mijająca kadencja Rady Powiatu? Lepsza czy gorsza od poprzedniej?

Każda kadencja miała swoją specyfikę. W poprzedniej kadencji, w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, powiat (w 2004 roku) zobowiązany został do zwrotu dotacji uzyskanej z budżetu Państwa na remont starostwa planowany pierwotnie w budynku koszarowym przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku. Powiat zmuszony był do odstąpienia od wspomnianego remontu, a przyczyną takowej decyzji była pogarszająca się sytuacja w ochronie zdrowia. Rozpoczynając restrukturyzację SP ZOZ-u Powiat musiał zapewnić środki finansowe, zaciągając nawet na ten cel kredyt. Wykluczyło to prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:25
Więcej…
 
Wywiad z Wicestarostą Powiatu Prudnickiego Panem Józefem Skibą Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Janusz Wiszniewski   
Środa, 17 Listopad 2010 17:12

Jak Pan ocenia minioną kadencję w Powiecie Prudnickim?

Oceniam ją dobrze. Na początku trzeba było zapoznać się z zadaniami powiatu, tymi zrealizowanymi, jak i wytyczyć sobie cele do wykonania w przyszłości. Rozpoczęliśmy od uporządkowania sprawy zadłużenia jakie w spadku otrzymaliśmy po likwidacji prudnickiego ZOZu (16 mln zł):  rozliczyć się z dłużnikami i starać się o zwrot pieniędzy z budżetu państwa. Wygraliśmy sprawę w sadzie z Narodowym Funduszem Zdrowia i odzyskaliśmy 1,3 mln zł, a następnie, po trudnych negocjacjach, przyznano nam 3,5 mln zł z budżetu państwa. Równolegle z prowadzonymi pracami nad uporządkowaniem zadłużenia, musieliśmy przygotowywać naszych pracowników do absorbcji  środków unijnych, które w tej kadencji  były możliwe do przyjęcia.

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:25
Więcej…
 
Lista kandydatów do Sejmiku Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Łukasz Szała   
Wtorek, 16 Listopad 2010 21:01

Lista kandydatów do Sejmiku Województwa Opolskiego:

Okręg nr 4, powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki 

Lista powstała na podstawie danych z Pańswowej Komisji Wyborczej: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/160000/160000-okg.html?okreg=160000-RDA/4  

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:26
Więcej…
 
Program KWW Nasza Ziemia Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Józef Skiba   
Sobota, 13 Listopad 2010 20:23

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Ziemia

Komitet Wyborczy Wyborców "KW Nasza Ziemia"
przedstawia program wyborczy dla Powiatu Prudnickiego, skupiając swoje działania
na pięciu podstawowych zagadnieniach.
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:26
Więcej…
 
Program KW Prawo i Sprawiedliowść Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Piotr Bujak   
Sobota, 13 Listopad 2010 11:48

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dla Gminy Głogówek na kadencję 2010 - 2014 

W Gminie Głogówek w następnej kadencji będą występować te same problemy, które dotykają społeczeństwo w całej Polsce, a w szczególności w woj. opolskim, tj.:

 1. wysokie bezrobocie, przy jednoczesnym braku rozwoju firm w nowych, innowacyjnych działach gospodarki (brak perspektyw rozwojowych szczególnie dla młodzieży);
 2. niski poziom dochodów mieszkańców Głogówek, zubożałe społeczeństwo, duża liczba mieszkańców gminy żyjąca poniżej minimum socjalnego i związane z tym wymuszone „oszczędności” np. zaległości w opłatach czynszowych (konieczność zwiększenia oferty mieszkań socjalnych); ubogie społeczeństwo to także niska siła nabywcza (stopniowy upadek handlu rodzinnego), brak rodzimego kapitału inwestycyjnego, zwiększone potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27
Więcej…
 
Program KWW Tradycja i Rozwój Gminy Głogówek Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Regina Gnilka   
Czwartek, 11 Listopad 2010 19:41

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Tradycja i Rozwój Gminy Głogówek

 1. Zapewnienie kompleksowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy Głogówek.
 2. Bezpieczeństwo obywateli.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców Gminy.
Zmieniony: Piątek, 12 Listopad 2010 08:54
Więcej…
 
Program KWW Forum Samorządowe Plus Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Przemysław Pryka   
Wtorek, 09 Listopad 2010 23:48

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe Plus 

Gospodarka

 • skuteczne wdrażanie i wspierania małej i średniej przedsiębiorczości
 • ciągłe tworzenie warunków dla inwestycji podmiotów gospodarczych poprzez planowanie przestrzenne
 • poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę, modernizację i remonty dróg oraz uzbrojenie terenów
 • likwidacja barier administracyjnych dla przedsiębiorców
 • budowa tranzytów wodociągowych i modernizacja istniejącej sieci
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27
Więcej…
 
Program KW Platforma Obywatelska RP Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Tadeusz Kufel   
Wtorek, 09 Listopad 2010 23:33

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Platforma Obywatelska RP jest gotowa wziąć odpowiedzialność za przyszłość regionu, pragnie realizować w powiecie podstawowe zasady wolności gospodarczej i wolności osobistej.  Rozwój gospodarczy regionu, zapewni lepsze warunki życia mieszkańców powiatu.Program Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP do powiatu:
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27
Więcej…
 
Program KWW "Samorządność" Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Tadeusz Kufel   
Poniedziałek, 08 Listopad 2010 20:41

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządność"

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością prezentujemy Państwu nowoczesny i przemyślany program, który jest odzwierciedleniem wiary autorów w zrównoważony i przyjazny mieszkańcom rozwój naszej gminy, w jej dobrą przyszłość. Program promuje naszą Gminę jako region zadbany, bezpieczny, z dynamiczną gospodarką, zamieszkany przez aktywną i świadomą społeczność lokalną.
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:27
Więcej…
 
Program KWW "Piast" Ziemia Prudnicka Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Krzysztof Pałka   
Niedziela, 07 Listopad 2010 18:51

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców "Piast" Ziemia Prudnicka

Szanowni Państwo!

Nasze działania skupiać się będą na następujących tematach:

Finanse:

 • przeprowadzenie przemyślanej gospodarki finansowej w oparciu o środki własne i wsparcia, ażeby całego ciężaru realizacji zamierzeń inwestycyjnych nie przerzucać na portfele mieszkańców.
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:28
Więcej…
 
Programy komitetów wyborczych Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 07 Listopad 2010 17:03

Propozycja dla komitetów wyborczych! 

Już za 2 tygodnie, 21 listopada 2010 roku odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych, w których wskażemy kto powinien rządzić naszym miastem przez następne cztery lata. Lista kandydatów jest już zamknięta (można ją zobaczyć na stronach Głogówek Online) i prezentuje się okazale. Aby pomóc dokonać właściwego wyboru mieszkańcom gminy Głogówek zwracamy się do wszystkich komitetów wyborczych z propozycją  publikacji na stronach Głogówek Online ich programów wyborczych oraz pomysłów, które ich kandydaci zamierzają zrealizować po uzyskaniu mandatu radnego lub burmistrza. Programy wyborcze opublikujemy w kolejności ich nadsyłania przez komitety. 

Zainteresowane komitety prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: redakcja[at]glogowek-online.pl 

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:28
 
Kandydaci w wyborach 2010 Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 07 Listopad 2010 15:35
Lista kandydatów w wyborach samorządowych w roku 2010 na urząd burmistrza a także na radnych miejskich i powiatowych. Wszystkie dane pochodzą ze strony Państwowej Komisji Wyborczej: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/160000/161002.html

Kandydaci na urząd burmistrza:

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa komitetu

Burek Bernard Stanisław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA I ROZWÓJ GMINY GŁOGÓWEK [ZOBACZ PROGRAM]

Dancewicz Piotr Aleksander

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KW SAMORZĄDNOŚĆ" [ZOBACZ PROGRAM]

Kałamarz Andrzej Jan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PLUS [ZOBACZ PROGRAM]

Kolbek Dariusz Stanisław

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [ZOBACZ PROGRAM}

Wrzeszykowski Andrzej Tadeusz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST ZIEMIA PRUDNICKA  [ZOBACZ PROGRAM]

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:28
Więcej…
 


Podobne artykuły: