Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Program KWW "Piast" Ziemia Prudnicka Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Krzysztof Pałka   
Niedziela, 07 Listopad 2010 18:51

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców "Piast" Ziemia Prudnicka

Szanowni Państwo!

Nasze działania skupiać się będą na następujących tematach:

Finanse:

 • przeprowadzenie przemyślanej gospodarki finansowej w oparciu o środki własne i wsparcia, ażeby całego ciężaru realizacji zamierzeń inwestycyjnych nie przerzucać na portfele mieszkańców.

Infrastruktura:

 • kontynuowanie zahamowanego procesu kanalizacji gminy, 
 • opracowanie i wdrożenie budowy obwodnicy miasta,
 • opracowanie programu zagospodarowania odpadów stałych (budowa spalarni bądź sortowni śmieci - nowe miejsca pracy),

Społeczne:

 • zahamowanie procesu wyludniania gminy (żłobki, przedszkola, szkoły),
 • rozwijanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w oparciu o podmioty gospodarcze działające w tym temacie
 • powołanie Rady Gospodarczej przy burmistrzu, składającej się z szefów firm, właścicieli jednostek gospodarczych, dyrektorów placówek kulturalno-oświatowych do wypracowania działań gminy,
 • kontynuowanie i wzbogacanie programu kulturowego w oparciu o MGOK, szkoły OSP, KGW, pozostałe organizacje społeczne jako podstawowych komórek aktywności społecznej,
 • organizowanie raz na 6 miesięcy spotkań ze społeczeństwem w ramach akcji "Przyjazny Urząd",
 • dbałość o wszystkich mieszkańców w równym stopniu,
 • rozwijanie bazy sportowej w oparciu o nowelizację prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na bazie istniejącej struktury materialnej,
 • pozyskiwanie przyjaciół pomagających w rozwoju miasta i gminy. 
Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:28