Głogówek Online
 
24 | 11 | 2017
Zabytki
Polichromia Domku Loretańskiego w Głogówku Drukuj
Turystyka
Autor: Aleksander Devosges Cuber   
Niedziela, 07 Kwiecień 2013 09:55

Read moreWśród XVIII-wiecznych dekoracji freskowych na Górnym Śląsku, polichromia Domku Loretań­skiego z kościoła oo. Franciszkanów w Głogów­ku zajmuje dość wyjątkową pozycję. Malarstwo Franciszka Sebastiniego, twórcy malowideł, jest bowiem ostatnim ogniwem zamykającym rozwój sztuki rokokowej na tym terenie.

Religia była największą inspiracją dla artystów w całej historii sztuki, a ich dzieła pozwalały wiernym lepiej odbierać i rozumieć prawdy i zasady wiary. Twórczość artystyczna ówczesnych mistrzów przekazuje nam nie tylko tamtą rzeczywistość, sposób myślenia o świecie, ale również mówi o wpływie, jaki wywierała ona na wierzących. Głogóweckie freski są echem ideologicznej walki, jaka na przełomie XVI i XVII wieku rozgrywała się pomiędzy katolikami i protestantami. Obrazują one życie Marii, której kult był zawsze mocno praktykowany w tym regionie Śląska i wiążą się jeszcze z kontrreformacyjną polityką fundatora kaplicy - Jerzym III Oppersdorffem.

Zmieniony: Niedziela, 07 Kwiecień 2013 10:33
Więcej…
 
Kościół na Glinianej Górce pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Drukuj
Turystyka
Autor: Damian Michałków   
Wtorek, 17 Marzec 2009 23:44
Read moreTuż za Mochowem obok drogi wiodącej do Prud­nika, znajduje się niewielkie wzniesienie, zwane Glinianą Górką (niemiecka nazwa Lehmberg). Stoi tam niewielki kościółek pod wezwaniem Najświętszej Ma­rii Panny. Jego obecność w tym miejscu upamiętnia wyda­rzenia sprzed ponad 370 lat.

Cofnijmy się jednak do roku 1595, kiedy to Jerzy Mak­symilian (czyli Jerzy II) Oppersdorff, nabył na własność do­minium głogóweckie. Zaczął się wówczas rozkwit miasta, które ponownie zyskało na znaczeniu. Jerzy II będący gor­liwym katolikiem, był równocześnie tolerancyjny w stosun­ku do swoich poddanych wyznania luterańskiego. W roku 1606 władzę w mieście objął jego syn Rudolf, ulegający wpływom dostojnikom kościelnym. Począł on nękać i dys­kryminować protestantów. Ich sytuacja stała się jednak naprawdę ciężka od roku 1617, kiedy brat Rudolfa Jan Ja­rzy (sławny Jerzy III) odkupił od niego Głogówek. Ten gor­liwy katolik pielgrzymujący między innymi do Ziemi Świę­tej, czy Loretto, wprowadził w dominium powszechną wówczas zasadę „cu is regio, eius religio" („czyja władza, tego religia"). Zaczął prześladować, więzić, pozbawiać praw protestantów, którzy nie chcieli przejść na łono Kościoła katolickiego. Ostatecznie, w roku 1628 postawiono im nie­odwołalny warunek; mogli zmienić wyznanie lub opuścić miasto na zawsze.

Zmieniony: Środa, 18 Marzec 2009 00:03
Więcej…
 
Kolegiata św. Bartłomieja Apostoła - przewodnik po kościele Drukuj
Turystyka
Autor: Dawid Mickiewicz   
Poniedziałek, 19 Listopad 2007 10:56
Read moreZnajdujemy się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja w Głogówku. Sprzyjające warunki naturalne i sąsiedztwo Bramy Morawskiej spowodowało, że osadnictwo na tym terenie rozwijało się już od najwcześniejszych okresów- prawdopodobnie od środkowego paleolitu (100-40 tys. lat p.n.e.). Pierwsza wzmianka o Głogówku pochodzi z 1076 roku. Nazwa wywodzi się od masowo rosnącego tu niegdyś głogu. W II połowie XIII wieku Głogówek otrzymał prawo czynszowe. Z 1284 roku pochodzi wzmianka o istnieniu parafii. W 1378 roku kościół został podniesiony do godności Kolegiaty.

Kościół na miejscu starszej budowli ufundował ponoć około 1350 roku książę opolsko- raciborski Fryderyk. Zasadniczy zrąb konstrukcji świątyni pochodzi z XIV wieku. Kolegiatę rozwiązano w następstwie zajazdu husyckiego, który w 1428 roku spustoszył miasto. Efektem odbudowy kościoła po tych zniszczeniach jest sklepienie sieciowe w prezbiterium odtworzone w końcu XV wieku według o stulecie starszego pierwowzoru. Gromadzone przez pokolenia wyposażenie przepadło w 1765 roku, gdy wielki pożar miasta strawił tę świątynię. W ciągu pięciu lat, poczynając od 1776 roku, proboszcz tutejszy- Antoni Borek, za pieniądze właścicieli Głogówka von Oppersdorfów zainicjował dzieło gwałtownej barokizacji budowli. Twórcami tego dzieła byli Franciszek Antoni Sebastini i Jan Józef Schubert. Ten pierwszy naprawdę nazywał się Sebesta i podobnie jak Schubert był rodowitym Morawianinem. Sebastini dostał zadanie pokrycia całego kościoła polichromiami.

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 22:41
Więcej…
 
Klasztor oo. Paulinów w Paulinach-Mochowie. Drukuj
Turystyka
Autor: o. Mieczysław Pyzik   
Piątek, 31 Sierpień 2007 10:09
Read moreKlasztor paulinów w Mochowie – Paulinach w pobliżu Głogówka na Śląsku Opolskim związany jest z Jasną Górą i jej dziejami, zwłaszcza poprzez osobę Fundatora – księcia Władysława Opolczyka. Klasztor w Paulinach – Mochowie był drugą fundacją Księcia Władysława Opolczyka po Jasnej Górze na ziemi polskiej. W dokumencie fundacyjnym z 20 stycznia 1388r. dotyczącym założenia klasztoru pod wezwaniem Trójcy Św. książę oddał Paulinom równinę nad rzeką Osłobogą, przy mieście Głównym Głogowie, bo tak nazywano Głogówek oraz przekazał klasztorowi różne dobra. Dlatego też, historia klasztoru wiąże się również z historią Głogówka. Miejsce przeznaczone na klasztor nazywa się “Łąką Maryi Panny”. W XIII w. była tutaj drewniana kaplica. Na tym miejscu zbudowano nowy kościół i klasztor. Dwunastu ojców i braci paulinów przybyłych z węgierskiego klasztoru w Rostrze założyło w nowym klasztorze pierwszą wspólnotę.
Zmieniony: Wtorek, 17 Marzec 2009 23:30
Więcej…
 
Kaplica Oppersdorffów przy kościele parafialnym Drukuj
Turystyka
Autor: Kamil Adamus   
Środa, 29 Sierpień 2007 17:11
Read morePrzylega ona do północnej ściany prezbiterium. Powstała ok. 1400 r. Pierwotnie nazywana była kaplicą Krzyża Świętego i służyła kolegiacie głogóweckiej przez 200 lat jako sala zebrań. Od 1601 r. zwana jest kaplicą Oppersdorffów.
Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 19:52
Więcej…
 
Monografia zamku Oppersdorffów Drukuj
Turystyka
Autor: Dawid Mickiewicz   
Czwartek, 16 Sierpień 2007 14:07

Read morePraca finałowa I Międzynarodowego Konkursu Historycznego "Śląskie Zamki i Pałace". Jest to historia zamku Oppersdorffów w Głogówku,  zawierająca nie tylko charakterystykę budowli i tego jak przebiegały kolejne jej przebudowy, ale także uwzględniająca ducha, jaki panował w tych historycznych salach.

Głogówek jest to 6,5 tysięczne miasto położone nad rzeką Osobłogą, stanowiącą lewy dopływ Odry. Na topografię terenu przedgórza sudeckiego wskazuje łacińska nazwa miasteczka – Glogovia Superior. Data lokacji miasta nie jest jednoznacznie ustalona...

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 18:55
Więcej…
 
Historia krzyża pokutnego w Głogówku Drukuj
Turystyka
Autor: Henryka Młynarska   
Środa, 11 Lipiec 2007 14:35
Read morePonad 300 osób z Polski, Niemiec, Austrii i Czech tworzy przy PTTK w Świdnicy Klub Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych. Te omszałe, chropowate, kamienne zabytki naszej kultury, zwane „reliktami średniowiecznego prawa” możemy odnaleźć w wielu miejscowościach Śląska. Jest ich podobno około 600. Czy wszystkie się zachowały? Ilu nie zdołano ocalić? Trudno odpowiedzieć. Zdarzało się przecież, że bezmyślnie je rozbijano, albo w tajemniczy sposób ginęły. Pamiętamy z historii, że średniowieczne prawo sądownicze było bezlitosne. Za popełnioną zbrodnię zabójca ponosił śmierć. Wyrok wykonywano publicznie. Nowe prawo wprowadzało zmiany, które pozwalały winnemu uniknąć topora. Zabójca zobowiązany był spełnić kilka obowiązków m.in. własnoręcznie wykuć z kamienia krzyż pokutny i ustawić go w miejscu popełnienia zbrodni.
Zmieniony: Wtorek, 25 Listopad 2008 22:28
Więcej…
 
Gliniana Górka Drukuj
Turystyka
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 01:32

Read more

Dla Głogówka dobre czasy nasta­ły za panowania książąt opolsko - ra­ciborskich. Trwało ono do 1532 r. kie­dy to miasto należało do grona naj­ważniejszych miast na Górnym Ślą­sku. Jednak i później znalazło ono szczęśliwych patronów w rodzinie Oppersdorffów, którym cesarz au­striacki Ferdynand I przekazał w 1561 r. Głogówek w zastaw. Później w 1595 r. nabyli oni miasto na własność za 100 tysięcy talarów i zachowali je do czasów sekularyzacji w 1810 r., na­tomiast zamek pozostał ich własno­ścią do 1945 r.
Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 20:01
Więcej…
 


Podobne artykuły: