Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Zebranie TMG - 25.1.2014 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Piątek, 07 Luty 2014 20:23

25 stycznia 2014 roku o godzinie 18:30 w głogóweckiej baszcie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Głogówka. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie ze spotkania.

 1. Podsumowanie działalności stowarzyszenia w latach 2008-2014

  • Ostatnie pożegnanie członków Towarzystwa:

   • Albert Szyndzielorz

   • Erwin Jeszka

   • Roman Węglowski

   • Bolesław Osadkowski

   • Józef Zapotoczny

  • Zrealizowane projekty:

   • Wydawnictwo Ziemia Głogówecka (2009)

   • Głogówek Online / Dawny Głogówek (2008 – 2014)

   • Spotkanie z panem Johannesem Preisnerem – „XVIII i XIX-wieczne mapy Głogówka i okolic” (2013)

  • Współudział w organizacji następujących imprez:

   • Uczta Głogówecka (2011)

   • Europejskie Dni Miast Partnerskich (2011)

   • Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena (2008-2012).

  • Projekty niezrealizowane:

   • Encyklopedia Głogówka

   • 45+ - wywiady z seniorami

 1. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania przez przewodniczącego komisji rewizyjnej O. Krzysztofa Hurę.

 2. Omówienie kwestii finansowych – towarzystwo nie prowadziło działalności gospodarczej, nie pozyskiwało / wydawało żadnych środków finansowych.

 3. Omówienie procedur oraz uzgodnienie metody wyboru nowego zarządu (głosowanie jawne)

 4. Jednogłośny wybór 6-osobowego Zarządu TMG w składzie:

  • Artur Stochmiałek - prezes

  • Aleksander Devosges Cuber - z-ca prezesa

  • Edmund Kania - skarbnik

  • Łukasz Szała - sekretarz

  • O. Krzysztof Hura - członek zarządu

  • Marek Szała - członek zarządu

 1. Jednogłośny wybór 3-osobowego składu Komisji Rewizyjnej w składzie:

  • Piotr Sawicki - przewodniczący

  • Barbara Wilczek - sekretarz

  • Herbert Kurzela - z-ca przewodniczącego

 1. Jednogłośny wybór 3-osobowego składu Sądu Koleżeńskiego w składzie:

  • Małgorzata Wójcicka-Rosińska - przewodnicząca

  • Dominik Wawrzyniak - sekretarz

  • Małgorzata Cuber - z-ca przewodniczącego

 1. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek, 28 marca 2014 roku o godzinie 19:00 w Baszcie.   

 
Podobne artykuły: