Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Aktualności TMG

Towarzystwo Miłośników Głogówka - AktualnościZebranie TMG - 25.1.2014 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Piątek, 07 Luty 2014 20:23

25 stycznia 2014 roku o godzinie 18:30 w głogóweckiej baszcie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Głogówka. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie ze spotkania.

 1. Podsumowanie działalności stowarzyszenia w latach 2008-2014

  • Ostatnie pożegnanie członków Towarzystwa:

   • Albert Szyndzielorz

   • Erwin Jeszka

   • Roman Węglowski

   • Bolesław Osadkowski

   • Józef Zapotoczny

Więcej…
 
Spotkanie TMG - 30.12.2010 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:30
Podczas spotkania przedstawiono osobom spoza Towarzystwa statut TMG oraz omówione zostały działania stowarzyszenia od 15.11.2008, tj. od momentu ukonstytuowania się nowego zarządu.

Następnie omówiono pomysły na działalność stowarzyszenia w roku 2011. Najważniejsze z nich to:

 • Zwrócenie się do Urzędu Miasta o informację na temat postępowania sądowego w sprawie głogóweckiego zamku oraz w informację na temat postępów realizacji obwodnicy Głogówka,
 • Utworzenie elektronicznej encyklopedii Głogówka,
 • Sfilmowanie (i w późniejszym terminie wydanie jako książki) wywiadów z mieszkańcami Głogówka dotyczących wydarzeń w naszym mieście z okresu 1945-1950+.
 • Pozostałe:
  • Głogówek - miasto ogrodów
  • Rok Jana Cybisa
  • Moneta 2 PLN wydana przez NBP
  • Festiwal / Przegląd filmowy Ruth Goetz
  • Zainicjowanie prac archeologicznych (ul. Mickiewicza / Zamkowa)
  • Opracowanie szlaków turystycznych
Kolejne spotkanie odbędzie się 28.01.2011.
Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:39
 
Walne zebranie członków towarzystwa - 03.03.2009 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Wtorek, 07 Grudzień 2010 23:17

Podczas spotkania ustalono, że w bieżącym roku TMG wyda książkę pana Johannesa Preisnera, zajmie się realizacją krótkiego spotu filmowego promującego Głogówek oraz nagrania serii wywiadów ze starszymi mieszkańcami Głogówka i na ich podstawie realizacji filmu dokumentalnego p.t.: Rocznik 45 +/-

Podczas spotkania przegłosowano propozycję zgłoszenia z ramienia TMG pana Alberta Szendzielorza jako kandydata do tytułu Zasłużonego Obywatela Głogówka, Ojca Waldemara Czerwionki oraz Johannesa Preisnera jako kandydatów na Honorowego Obywatela Głogówka
Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:39
 
Zebranie Zarządu - 19.12.2009 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 31 Styczeń 2010 19:57

Na spotkaniu została przedstawiona sytuacja prawno-finansowa towarzystwa (ustalenia z poprzedniego spotkania zostały zrealizowane).

Omówiono podział wydawnictwa "Ziemia Głogówecka" pomiędzy autorów, członków TMG, biblioteki, szkoły itp. 

Następne spotkanie zostało zaplanowane na marzec 2010 r.

Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:39
 
Walne zebranie członków towarzystwa - 14.03.2009 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 31 Styczeń 2010 19:50

Podczas zebrania została omówiona sytuacja prawno-finansowa Towarzystwa. Uzgodniono wyzerowanie bilansu finansowego.

W drugiej części spotkania przedstawiono propozycje działalności TMG w następnym roku:

 • wydawnictwo / Przewodnik "Ziemia Głogówecka"
 • rozwój Głogówek Online
 • realizacja filmów nt. Głogówka
 • wydawnictwo 45+
 • remont pomników i tablic informacyjnych.

Następne spotkanie powinno się odbyć w maju br.
Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:39
 
Spotkanie w sprawie przewodnika - 24.01.2009 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Wtorek, 03 Luty 2009 23:17

Podczas spotkania nastąpiło uszczegółowienie podziału tematów, które mają się znaleźć w wydawnictwie realizowanym przez Towarzystwo Miłośników Głogówka w ramach projektu roboczo nazwanego "Przewodnik po Głogówku". Dodatkowo rozszerzono i zaktualizowano przypisanie osób piszących przewodnik do wybranych tematów.

Następne spotkanie zostało wyznaczone na 7 marca 2009.

Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:39
 
Zebranie Zarządu - 06.12.2008 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Wtorek, 03 Luty 2009 23:12

Podczas Zebrania Zarządu Towarzystwa Miłośników Głogówka omówiono propozycje rozbudowy serwisu Głogówek Online. Zmiany, które będą wprowadzone w serwisie w najbliższej przyszłości dotyczą: publikacji artykułów w językach obcych, utworzenia galerii zdjęć, utworzenia forum wewnętrznego na potrzeby TMG oraz udostępnienia użytkownikom możliwości zamieszczania w serwisie drobnych ogłoszeń.

Ustalono, iż w roku 2009 towarzystwo skupi się na realizacji dwóch głównych projektów o roboczych nazwach: 

 • Przewodnik po Głogówku
 • 45+ 
Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:40
 
Walne Zebranie Wyborcze - 15.11.2008 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Wtorek, 03 Luty 2009 23:07
Podczas spotkania miało miejsce omówienie udziału członków Bractwa Sorontar oraz redakcji portalu internetowego Glogowek-online.pl w nowych strukturach Towarzystwa Miłośników Głogówka. Biorąc po uwagę zbieżność celów portalu oraz Towarzystwa ustalono iż portal zostanie włączony w ramy działalności TMG.
 
Podczas spotkania jednogłośny wybrano poprzez tajne głosowanie 5-osobowy Zarząd TMG w składzie:
 • Aleksander Devosges Cuber - prezes
 • Tadeusz Kufel - z-ca prezesa
 • Edmund Kania - skarbnik
 • Łukasz Szała - sekretarz
 • Dominik Wawrzyniak - członek zarządu.
Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:40
 
Zebranie Sprawozdawcze - 17.10.2008 Drukuj
TMG - Aktualności TMG
Autor: Łukasz Szała   
Wtorek, 03 Luty 2009 23:01

17 października 2008 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Głogówka. Podczas zebrania zostały przedstawione następujące sprawozdania:

 • sprawozdanie z działalności TMG w latach 2003-2008 zreferowane przez odchodzącego Prezesa Zarządu o. Waldemara Czerwionkę
 • sprawozdanie finansowe na lata 2003-2008 zreferowane przez Skarbnika Zarządu TMG p. Edmunda Kanię.

Podczas spotkania Zarządowi TMG zostało udzielone absolutorium.

Zmieniony: Niedziela, 23 Styczeń 2011 09:40
 


Podobne artykuły: