Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Od dziesięciu lat pomagają głogóweckim zabytkom
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Małgorzata Wójcicka-Rosińska   
Poniedziałek, 08 Grudzień 2014 20:55

Od dziesięciu lat pomagają głogóweckim zabytkom - 10 - lecie fundacji Glogovia

W niedzielę, 7 grudnia 2014 r. w sali widowiskowej MGOK odbyła się uroczysta gala podsumowująca działalność Fundacji Glogovia. Okazją do podsumowania było dziesięciolecie istnienia Fundacji. Wszystkich gości przywitał Prezes Fundacji dr Andrzej Szała. Wśród gości przybyłych na uroczystość byli m.in.: Poseł RP Janina Okrągły, Prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dr Jarosław Adamowicz, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, Z-ca Burmistrza Barbara Wróbel, Sekretarz Gminy Anna Barysz, Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek, Przewodniczący RM Mieczysław Hołówko i radni Rady Miejskiej, K. dziekan Franciszek Zoska, Gwardian O. Krzysztof Hura, członkowie Rady Parafialnej, laureaci statuetek św. Bartłomieja, mieszkańcy gminy Głogówek i sympatycy Fundacji.

Zdj. Małgorzata Wójcicka-RosińskaZdj. Małgorzata Wójcicka-RosińskaZdj. Małgorzata Wójcicka-Rosińska

Zdj. Małgorzata Wójcicka-RosińskaZdj. Małgorzata Wójcicka-RosińskaZdj. Małgorzata Wójcicka-Rosińska

Zdj. Małgorzata Wójcicka-RosińskaZdj. Małgorzata Wójcicka-RosińskaZdj. Małgorzata Wójcicka-Rosińska

Historię Fundacji przypomniał jej sekretarz – mecenas Zbigniew Łątka. Dr Jarosław Adamowicz z ASP w Krakowie omówił prace renowacyjne wykonane w kościele parafialnym. Aby zobrazować zmiany, jakich dokonano w ostatnich w głogóweckich kościołach posłużył się on prezentacją multimedialną.

W dalszej części wieczoru statuetką św. Bartłomieja uhonorowano dwie kolejne osoby. Byli to zasłużeni dla głogóweckich zabytków Józef Barnert i Klaudiusz Janik. Dołączyli oni do grona nagrodzonych statuetką, których obecnie jest dwunastu.

Zarządowi Fundacji gratulowali jubileuszu Poseł RP Janina Okrągły i Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz. Odczytano także list gratulacyjny od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Iwony Solisz.

Na zakończenie Ks. Proboszcz Ryszard Kinder podziękował wszystkim osobom, które wspierają działalność Fundacji i ratowanie parafialnych zabytków. Podziękował zarządowi, radzie Fundacji oraz wszystkim osobom i firmom, które przekazują 1% podatku na rzecz ratowania głogóweckich zabytków.

Galę prowadził Dawid Mickiewicz. Między kolejnymi częściami wieczoru występował zespół ludowy Silesia. Zaprezentował on znane i zapomniane piosenki ludowe w ciekawych aranżacjach. Piosenki w wykonaniu zespołu Silesia z pewnością uatrakcyjniły uroczystość.

Fundacja Glogovia jest pierwszą powstałą w Głogówku (a nawet w powiecie) Organizacją Pożytku Publicznego. Jej głównym celem statutowym jest „Zachowanie obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń”. Wkład Fundacji to najczęściej kilka procent kosztów renowacji, ale jest to bardzo istotna część stanowiąca wyraz zaangażowania mieszkańców w dzieło renowacji zabytków. Działalność Fundacji jest prowadzona społecznie. Najważniejsze inwestycje współfinansowane przez Fundację to: renowacja nawy głównej oraz kaplicy Oppersdorffów w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, renowacja kościoła pw. św. Mikołaja i kościółka na Glinianej Górce.

Już niedługo możemy pomóc naszym głogóweckim zabytkom, przekazując 1% naszego podatku na rzecz Fundacji Glogovia. Można to zrobić wpisując w formularzu PIT nasz numer KRS 0000220562. 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 08 Grudzień 2014 21:11
 
Do Pobrania