Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
20-lecie chóru GLOGOVIA 1991-2011
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: R. Barnert   
Środa, 18 Styczeń 2012 08:28
Chór Glogovia20 lat temu, w listopadzie 1991 r., został założony chór, przy powstającym wtedy kole DFK-Winiary- Głogówek, stąd pierwotna nazwa chóru brzmiała Weingessler chor. Założycielami chóru byli: Agnieszka Ciężkowska, Marta Bialek, Józef Barnert, oraz dyrygent Henryk Szoja, który podjął się prowadzenie chóru. Po paru latach chór zmienił jednak nazwę na GLOGOVIA.

Pierwszy występ chóru nastąpił już po miesiącu od założenia tj. w grudniu podczas uroczystości adwentowej – śpiewano wtedy kolędy.  W swoim dorobku chór posiada ponad 200 pieśni, są to utwory świeckie oraz na chwałę Bogu, utwory wykonywane są w jęz. niemieckim, polskim, czeskim, włoskim i łacinie. Od 20 lat  chór uświetnia wszelkie uroczystości podczas mszy niemieckiej. Bierze udział w różnych przeglądach, festiwalach i konkursach, śpiewa utwory znanych kompozytorów takich jak: W. A. Mozart, L. von Beethoven,  J. Verdi,  J. Brahmsa, R. Straussa   i wielu innych.

Chór występował w Niemczech podczas uroczystego podpisania aktu partnerstwa z miastem Rietberg, koncertował w mieście Braunschweig, w Austrii oraz Vrbnie w Czechach. Przez kilka lat członkowie chóru mogli uczestniczyć w warsztatach muzycznych w Neumiinster. Oczywiście nie zabrakło występów w różnych miastach w Polsce.

Do znaczących  występów można zaliczyć:

  • dwunastokrotny  występ w Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych  w Walcach
  • ośmiokrotny występ w Festiwalu Pieśni Chóralnej  im. J. von Eichendorffa w Raciborzu
  • czterokrotny występ na święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie
  • występy na przeglądzie Spotkanie z Pieśnią w Krapkowicach
  • oraz osiemnastokrotny występ na Wiosennym Śpiewaniu w MGOK,którego sam jest organizatorem.

W każdym z tych występów chór zdobywał nagrody rzeczowe  oraz puchary i dyplomy których jest około 190 szt.

W trakcie swej działalności pożegnaliśmy na zawsze sześcioro członków (Ditra Kozubek, Leona Kupczyk, Teo Poremba, Leona Zając, Waleskę Mlotek, Engelberta Polak).

Wszystkie wydarzenia związane z chórem są bardzo dokładnie opisywane, notowane i opatrzone zdjęciami w kronice chóru. Od  początku istnienia chóru dyrygentem był p. Henryk Szoja. Jednak ze względów zdrowotnych  w 2006 r. kierownictwo oddał w ręce p. Rafała Miczki. Umiejętności wokalne  chór zaczął doskonalić także poprzez  warsztaty muzyczne prowadzone przez p.Oskara Koziołka  absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie.

Z okazji tak dostojnego Jubileuszu chórzyści spotkali się 11 listopada w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury, aby uczcić tą uroczystość. Wśród gości zaproszonych mogliśmy gościć:  Przewodniczącego TSKN w Opolu Norberta Rascha, Burmistrza Andrzeja Kałamarza,  Przewodniczącą Zarządu Gminnego p. Różę Zgorzelską, Dyrektora MGOK  Rafała Miczkę, Ks. Proboszcza Ryszarda Kinder,  Profesora  Uniwersytetu  Technicznego w Chemnitz  Lothara Kroll ,Prezes B.S. w Głogówku p. Sybilę Strzała, Ewelinę i Georga Rack z Biura Podróży Orland Scheinfurt, Rosemarii Kroll, współzałożyciela chóru Józefa Barnerta, naszych dyrygentów p.Henryka Szoję  p.Rafała Miczkę, p.Oskara  Koziołka oraz koordynatora projektu p. Krystynę Cibis.

Uroczystość naszą rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z MGOK pod batutą p. Rafała Miczki, która zaprezentowała kilka znanych i lubianych  melodii.

Przewodniczący DFK –Winary a zarazem kierownik chóru p.Józef Strzała przywitał chórzystów i gości  oraz przedstawił krótki program uroczystości. Na wstępie nasza chórzystka Romana Bialek  przedstawiła historię 20 - lecia chóru, po czym chór zaśpiewał kilka utworów m.in.’’Das Stille Tal’’ J.von.Eichendorfa   -był to pierwszy wyuczony utwór.

Do naszej uroczystości włączyli się również sponsorzy, dzięki którym mogliśmy osiągnąć nasz cel: Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Profesor Lothar Kroll z Chemnitz, Biuro Podróży ORLAND, Urząd Miejski w Głogówku, p.Kroll Rosemari,  Bank Spółdzielczy w Głogówku, Transport  Towarowy Waldemar Kurspiot, Logistyka-Transport Alfred i Teresa Morawiec, Handel-Usługi Bera –Hubert Walenty Gnilka, Instal Sanit J. Barnert

Zaproszeni goście podziękowali członkom chóru  za długoletni staż,wytrwałość, za krzewienie kultury, a dyrygentom za opracowania muzyczne oraz wysoki poziom uzyskany przez chór. Przewodniczący TSKN w Opolu Norbert Rasch  wręczył  wszystkim członkom chóru pamiątkowe puchary i dyplomy. Po części oficjalnej było coś dla podniebienia, przygrywał  zespół Tolek  i wszyscy  bawili się  do późnych godzin  przy muzyce,  wspominali także dobre i złe chwile spędzone w chórze.

 

Zarząd TSKN Głogówek – Winiary serdecznie dziękuje sponsorom za okazaną pomoc.

Artykuł ukazał się w Życiu Głogówka (Grudzień 2011)

Zmieniony: Niedziela, 24 Marzec 2013 16:29
 
Do Pobrania