Głogówek Online
 
19 | 11 | 2017
Fundacja Glogovia – 10 lat pracy dla zachowania zabytków sakralnych
Aktualności - Aktualności
Autor: Andrzej Szała   
Poniedziałek, 09 Luty 2015 19:12

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku słynie z kilku kościołów, kaplic oraz dużej liczby obiektów ruchomych. Głównym celem stworzenia Fundacji Glogovia było ratowanie obiektów sakralnych Parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku i utrzymanie ich w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Działamy dzięki ludziom dobrej woli, którzy zasilają konto Fundacji przekazując 1% podatku, oraz wsparciu Gminy Głogówek, Banku Spółdzielczego w Głogówku i osób prywatnych z kraju i zagranicy. W poniższej tabeli zestawiono formy wsparcia przez Fundację różnego rodzaju prac konserwatorskich i renowacyjnych w naszych obiektach sakralnych. Fundacja GLOGOVIA została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 27 października 2004 roku

Rok

Kwota wsparcia (zł)

Rodzaj prac dofinansowanych przez Fundację

2006

11200,00

Prace konserwatorskie w kaplicy Oppersdorffów w kolegiacie pw. św. Bartłomieja Apostoła. Montaż monitoringu zabezpieczającego kolegiatę.

2007

26000,00

Kompleksowe prace konserwatorskie prezbiterium kolegiaty pw. św. Bartłomieja Apostoła. Remont dachu i wieży kościoła pw. św. Mikołaja

2008

50000,00

Kompleksowe prace konserwatorskie prezbiterium kolegiaty pw. św. Bartłomieja Apostoła.

2009

30000,00

Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Glinianej Górce. Prace remontowo-konserwatorskie przy Kościele pw. św. Mikołaja

2010

90000,00

Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Glinianej Górce. Przygotowanie dokumentacji do prac konserwatorsko-remontowych w kościele pw. św. Krzyża na cmentarzu w Głogówku. Renowacja ambony w kolegiacie        pw. św. Bartłomieja Apostoła.

2011

50000,00

Renowacja nawy głównej kolegiaty pw. św. Bartłomieja Apostoła.

2012

50000,00

Renowacja nawy głównej kolegiaty pw. św. Bartłomieja Apostoła. Wymiana rynien w kościele na Glinianej Górce.

2013

40500,00

Wykonanie okien witrażowych w prezbiterium kolegiaty. Prace remontowo konserwatorskie w kościele pw. św. Krzyża na cmentarzu.

2014

20100,00

Renowacja okna witrażowego w kaplicy św. Józefa w kościele parafialnym. Prace konserwatorskie w północnej nawie bocznej kolegiaty.

Razem

367800

 

Zabytki sakralne to nie tylko mury. Są one miejscami uświęconymi setkami lat modlitwy tysięcy ludzi. To tutaj dokonywały się przemiany dusz i serc ludzkich. Świątynie i kaplice to centra rozwoju życia duchowego mieszkańców. Dlatego tak ważne jest aby utrzymać je w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wszystkie prace związane z administrowaniem Fundacją są w całości wykonywane nieodpłatnie. Środki finansowe przekazywane na konto Fundacji są w 100% przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą i apelem o przekazanie Fundacji Glogovia w kolejnym roku 1% podatku oraz pozyskiwanie z grona rodzinnego i znajomych kolejnych ofiarodawców. Nasz numer KRS: 0000220562. Dodatkowe informacje o działalności Fundacji znajdują się pod adresem: www.fundacja.glogovia.pl. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym nasze działania.

alt

Zarząd Fundacji Glogovia: Ks. Ryszard Kinder, Zbigniew Łątka,Andrzej Szała

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Luty 2015 19:31
 
Do Pobrania