Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Gliniana Górka
Turystyka - Zabytki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 01:32

Read more

Dla Głogówka dobre czasy nasta­ły za panowania książąt opolsko - ra­ciborskich. Trwało ono do 1532 r. kie­dy to miasto należało do grona naj­ważniejszych miast na Górnym Ślą­sku. Jednak i później znalazło ono szczęśliwych patronów w rodzinie Oppersdorffów, którym cesarz au­striacki Ferdynand I przekazał w 1561 r. Głogówek w zastaw. Później w 1595 r. nabyli oni miasto na własność za 100 tysięcy talarów i zachowali je do czasów sekularyzacji w 1810 r., na­tomiast zamek pozostał ich własno­ścią do 1945 r.
Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 20:01
Więcej…
 
Franciszek Lerch z Biedrzychowic
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 01:27
Franciszek Lerch z Biedrzychowic - Wybitny prawnik i starosta pszczyński\

Franciszek Lerch urodził się dnia 23 sierpnia 1880 roku w Biedrzycho­wicach, jako syn rolnika Karola (właściciela dużego gospodar­stwa) i matki Pauliny z domu Strzyga (z Trawnika). Do niemieckiej szkoły ludo­wej uczęszczał w latach 1887- 1895 w ro­dzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w gimnazjum w Głub­czycach. Po uzyskaniu świadectwa dojrza­łości podjął studia na wydziale prawa Uni­wersytetu we Wrocławiu. W czasie studiów należał do tajnej polskiej organi­zacji studenckiej -Związku Młodzieży Pol­skiej "Zet". Franciszek Lerch, obok Jana Nikodema Jaronia, Piotra Pampucha, Fran­ciszka Kurpierza, Romana Strzody, należał do pierwszych studentów świeckich z te­renu Górnego Śląska, którzy byli członka­mi tej organizacji.

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 14:48
Więcej…
 
Bolko V - husyta i "heretyk" - spoczywający w kościele klasztornym?
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 00:43

Młode lata Bolka V przypadły na czas wielkiej burzy dziejowej, która w postaci husytyzmu na­wiedziła wówczas Czechy i kra­je sąsiednie, a zwłaszcza Śląsk, toteż całe jego życie i panowanie związane było w dużej mie­rze z tymi wydarzeniami. Książę, urodzony około roku 1400, był najstarszym synem księ­cia Bolesława IV Opolskiego, a zatem bratan­kiem biskupa Jana Kropidły. Matka, Małgo­rzata pochodziła z możnego rodu hrabiów Gorycji (miasto i kraina w płn. - wsch. Wło­szech), w średniowieczu odrębne hrabstwo z własną dynastią.

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 14:47
Więcej…
 
Johannes Chrząszcz - teolog i historyk
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Piątek, 29 Czerwiec 2007 20:29
Read more

Ur. 27 kwietnia 1857 r. w Mionowie, zm. 26 lutego 1928 w Pyskowicach; teolog i historyk.

Pochodził z rodziny chłopskiej Josefa i Marianny z domu Hupka. Szkołę podstawową ukończył w Wierzchu. Od dzieciństwa wykazywał zainteresowania humanistyczne. Szczególnie duży wpływ na chłopca miał chłop Ignacy Dziadek, właściciel sporej biblioteki, znający język łaciński, autor bajek i kilku sztuk dla dzieci, poseł do parlamentu niemieckiego w 1948 r. 

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 22:01
Więcej…
 
Szczególni goście w Głogówku
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Stanisław Młynarski   
Piątek, 29 Czerwiec 2007 13:48
Nasze małe, zabytkowe miasto pochwalić się może nie tylko bogatą historią, ale gośćmi, którzy w Roku Jubileuszowym u nas przebywali. Są to ludzie, których nazwiska już dziś zapisały się na kartach zasłużonych dla literatury, kultury, religii naszego kraju.
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia212223242526272829NastępnaOstatnie »

Strona 29 z 29
Podobne artykuły:
Do Pobrania