Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Rozwój demograficzny Głogówka w latach 1945-1950
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Dragomir Rudy   
Środa, 27 Kwiecień 2011 18:56

Read moreProblematyka badania przemian ludnościowych jest bardzo skomplikowana, ponieważ duża płynność demograficzna nie zawsze jest możliwa do wychwycenia przez demografię i statystykę. Dotyczy to głównie okresu wojny, okupacji i pierwszych lat powojennych. Straty, jakie poniosła ludność Głogówka, głównie mężczyzn podczas bitwy o zdobycie miasta i w czasie walk na frontach wojennych jest bardzo trudna do oszacowania. Poważne ubytki nastąpiły też wskutek ucieczki ludności niemieckiej przed zbliżającymi się wojskami sowieckimi oraz w wyniku powojennej akcji wysiedleńczej. I tak, w latach 1939-1945 liczba ludności miasta zmniejszyła się z 7581 do 4018 osób. Stan zaludnienia mieszkańców przedstawia poniższa tabela sporządzona na podstawie miesięcznych sprawozdań Urzędu Miasta wysłanych do Starostwa Powiatowego w Prudniku. Pierwsze dane pochodzą z listopada 1945 r. Tabela charakteryzuje rozwój ludnościowy Głogówka w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Dane te obrazują jednocześnie przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami. Wysoka feminizacja była utrudnieniem dla rozwijającej się gospodarki. Niedostateczna ilość mężczyzn hamowała gospodarkę miasta. Brakowało min. murarzy, stolarzy cieśli czy nawet rzeźników.

Zmieniony: Środa, 27 Kwiecień 2011 19:20
Więcej…
 
Architekt głogóweckich spraw – Tomasz Cuber
Historia - Sylwetki
Autor: Tadeusz Soroczyński   
Poniedziałek, 11 Kwiecień 2011 20:17

Kiedy dotarła do nas wiadomość, że architekt inżynier Tomasz Cuber z Głogówka nie żyje – nie chcieliśmy w to uwierzyć. Zaskoczyła nas ta wiadomość, gdyż wiedząc o jego chorobie, wierzyliśmy, że ją przezwycięży. Zawsze witalny, traktował życie z dużą dozą humoru. Liczyliśmy więc, że znajdzie sposób na złośliwość choroby. Dla nas, działaczy społecznego ruchu regionalnego, śmierć Tomasza Cubera jest dużą stratą. Z ruchem tym był związany od dawna, współorganizując w swoim miasteczku Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, a po rozwiązaniu tej organizacji w 1970 roku Towarzystwo Miłośników Głogówka, będąc jego prezesem do ostatnich chwil życia.

Zmieniony: Poniedziałek, 11 Kwiecień 2011 20:21
Więcej…
 
Napływ ludności z kresów wschodnich
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Dragomir Rudy   
Niedziela, 27 Marzec 2011 19:03

Rząd Tymczasowy w lutym 1945 r. podjął oficjalnie decyzję o rozpoczęciu przesiedlenia ludności polskiej, zamieszkującej województwa wschodnie przedwojennej Rzeczypospolitej. Decyzja ta poprzedziła żywiołową falę migracyjną ludności z południowych, centralnych i wschodnich województw, kierującą się na zachodnie tereny tworzącego się państwa polskiego. W tym roku do miasta przybyły pierwsze grupy repatriantów i osadników, którym z powodu braku funduszy, nie można było udzielić pomocy. Na politykę osadniczą wpływ miało zarządzenie wojewody Aleksandra Zawadzkiego, zabraniające władzom osadniczym tworzenia większych skupisk ludności napływowej, aby wszelkie nowe podziały etniczne zostały wykluczone, a ludność ta uległa szybkiej asymilacji.    

Zmieniony: Środa, 27 Kwiecień 2011 19:08
Więcej…
 
Historia Ruth Goetz
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Małgorzata Devosges – Cuber   
Wtorek, 08 Marzec 2011 14:16

Amalie Goetz, Ruth Amalie Goetz, Maly Goetz, Ruth Goetz, Ruth Goetz von Schüching, Ruth von Schüching - pod tymi nazwiskami kryje się postać niezwykłej kobiety, popularnej przed II wojną światową, dziś zapomnianej scenarzystki niemego kina, pisarki, dziennikarki prasy codziennej i magazynów mody.

Życiorys i twórczość Ruth Goetz to temat mało rozpoznany, składający się z fragmentów i stosunkowo nielicznych źródeł. Trudności w łączeniu poszczególnych wątków jej twórczości wiążą się przede wszystkim z błędną, podawaną prawdopodobnie przez samą bohaterkę, datą urodzenia. Ukrywanie rzeczywistego wieku nie było w początkach XX stulecia niczym szczególnym, a zważywszy na realia epoki i powszechne oczekiwania wobec pojmowania „kobiecości” i rodzącego się kultu młodości, mogło stanowić dodatkowy atut w karierze zawodowej, z którego Goetz najprawdopodobniej skorzystała.

Zmieniony: Wtorek, 08 Marzec 2011 14:21
Więcej…
 
Ruchy migracyjne w Głogówku w latach 1945-1950
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Dragomir Rudy   
Piątek, 18 Luty 2011 19:01

Akcja przesiedleńcza, którą przeprowadziły władze polskie, powołując się na Umowę Poczdamską, poprzedzona została exodusem ludności niemieckiej na zachód. Na terenie miasta i gminy zjawisko to było masowe, ponieważ obszar ten przed wojną wchodził w skład państwa niemieckiego. Pierwsi, głównie ci zamożniejsi mieszkańcy, oraz dygnitarze partyjni (potajemnie i nie informując nikogo o zbliżającym się froncie) zaczęli opuszczać miasto na przełomie 1944/45 roku. Wobec częstych nalotów i bombardowań głównych szlaków komunikacyjnych przez lotnictwo radzieckie, najbezpieczniejszą drogą ucieczki był kierunek czeski. Poprzez Osoblahę do Jesenika i dalej w kierunku granic Niemiec próbowały ujść z życiem tysiące mieszkańców Śląska. Wielu nie dotarło do celu przeznaczenia, zostało zabitych przez czeskich partyzantów. Znane są przypadki powrotu do Głogówka mieszkańców ograbionych przez Czechów ze wszystkiego co mieli ze sobą.

Zmieniony: Piątek, 18 Luty 2011 19:11
Więcej…
 
Człowiek człowiekowi powinien być bratem
Historia - Wspomnienia
Autor: Zofia Jątrzko   
Niedziela, 13 Luty 2011 20:25

Jestem mieszkanką Głogówka od urodzenia. Tutaj spędziłam dzieciństwo, zdobyłam zawód w Liceum Pedagogicznym. Z tym miasteczkiem i ludźmi, którzy tu kiedyś mieszkali łączą mnie wspomnienia. Rodzice przybyli do Głogówka w ramach repatriacji. Ale dlaczego tutaj?

- Otóż właśnie. Ojciec mój pracował w charakterze nastawniczego na kolei w Stryju. Na punkcie repatriacyjnym rodzice mieli do wyboru - mieszkanie w Rudzie Śląskiej i dojazd ojca do pracy w Gliwicach, albo Głogówek z pracą i mieszkaniem służbowym na miejscu. Rodzice „poszli" w ciemno - zdecydowali się na to drugie. I tak się zaczęło.

Zmieniony: Poniedziałek, 14 Luty 2011 12:29
Więcej…
 
Wernisaż Eugeniusza Gerlacha
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Małgorzata Wójcicka-Rosińska   
Piątek, 28 Styczeń 2011 10:54

Read more„Gdy staję przed białą płaszczyzną płótna rodzi się specyficzny stan ducha i świadomość rozpoczynania pewnego misterium, którego początek daje pierwsza plama na nim położona. Potem następuje cisza, samotność i z wolna płynący czas. Jest temat, pierwsze zarysy kompozycji, barwa, rytm, kolor i wyraziste, dla mnie bardzo ważne, kontury porządkujące malarski świat. Są też emocje, i to wszystko razem zamienia białą płaszczyznę płótna w rozedrgane feerią barw dzieło zaczynające żyć własnym życiem.”

 

W taki oto sposób Eugeniusz Gerlach opisuje proces tworzenia. Efekty tego procesu można było obejrzeć podczas wystawy jego prac w  głogóweckiej galerii Styl. Wernisaż wystawy odbył się w sobotni wieczór, 11 grudnia 2010 r. Mimo niesprzyjającej pogody, w galerii p. Denise Devosges  Cuber gościło spore grono miłośników sztuki z całej Polski.  Malarstwo Gerlacha spotkało się z dużym zainteresowaniem. Artysta zachęcał uczestników wernisażu do zadawania pytań na temat jego twórczości. Podczas spotkania towarzyszył mu jego syn, również malarz. Warto wspomnieć, że ojciec Eugeniusza Gerlacha także był malarzem, jest to zatem ich pasja rodzinna. „Kim może być syn malarza? Oczywiście malarzem…”- podsumował z uśmiechem Eugeniusz Gerlach.
Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:01
Więcej…
 
A nadzieja znów wstąpi w nas...
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Małgorzata Wójcicka-Rosińska   
Piątek, 28 Styczeń 2011 10:37

Read more W niedzielę 9 stycznia, w ramach WOŚP, w kościele parafialnym, odbył się wyjątkowy koncert. Po raz kolejny, na zaproszenie MGOK i Parafii p.w. św. Bartłomieja, gościliśmy w Głogówku zespół Carrantuohill. Tym razem zespół  odwiedził nasze miasto w towarzystwie niezwykle utalentowanych artystek- harfistki Anny Faber i wokalistki Katarzyny Sobek. Dzięki współpracy doskonałych muzyków i miłośników muzyki celtyckiej, powstał niezwykły projekt.  Łączy on polskie kolędy w nowym brzmieniu  z celtyckimi balladami.  Zachwyconej publiczności, która szczelnie wypełniała wnętrze kościoła parafialnego, zaprezentowano piękne ballady i wyciszające melodie. Można by rzec, że koncert miał wręcz  terapeutyczne działanie na publiczność. Dzięki temu powstała wspaniała atmosfera, nawiązująca do  uroku Świąt Bożego Narodzenia. Publiczność wysłuchała m.in. kolęd: „Oj malućki, malućki”, „Cicha noc”, „Kolęda dla nieobecnych”. Zwłaszcza ten ostatni utwór (Z. Preisner, B. Rybotycka)  został niezwykle gorąco przyjęty przez wzruszonych słuchaczy. 

Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 10:45
Więcej…
 
Tworzenie organów władzy i samorządu w Głogówku w latach 1945-1950
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Dragomir Rudy   
Piątek, 21 Styczeń 2011 18:57

Zwycięskie walki wojsk radzieckich z wojskami hitlerowskimi, w wyniku których 19 marca 1945 r. zdobyto Głogówek, otworzyły nowy okres w dziejach Śląska Opolskiego. Toczące się działania wojenne spowodowały, że pełnię władzy na wyzwolonych terenach i w pasie przyfrontowym, przez okres trzymiesięczny sprawowały komendantury Armii Radzieckiej. Do ich głównych zadań należało utrzymanie bezpieczeństwa, uruchomienie linii komunikacyjnych, organizacja zaopatrzenia armii, likwidacja rozproszonych wojsk nieprzyjaciela i rozminowywanie terenu. Wojennym Komendantem miasta był Nikołaj Rudakow.

Zmieniony: Piątek, 21 Styczeń 2011 19:13
Więcej…
 
Oficjalne wyniki 2. tury wyborów samorządowych 2010
Wybory - Wybory 2010
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 05 Grudzień 2010 22:45

Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2010 (na podstawie strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/160000/161002.html#tabs-7):

  • Andrzej Kałamarz - 1979 głosów (63%)
  • Piotr Dancewicz - 1154 głosów (37%)
Burmistrzem Głogówka na kolejną kadencję został wybrany Pan Andrzej Kałamarz.
Zmieniony: Poniedziałek, 06 Grudzień 2010 20:01
 
Historia Sachera
Ziemia Głogówecka - Artykuły i Felietony
Autor: Henryka Młynarska   
Niedziela, 02 Styczeń 2011 19:24

Read moreWiele miast szczyci się bogactwem legend przez lata tworzonych. Osnute są one wokół zdarzeń ważnych dla miejscowej ludności. Są i takie opowieści, które dobrzy, pracowici, sercem do swej ziemi przywiązani ludzie stworzyli. Te historie opowiadane przez starki i starzików nadal są żywe w przekazie ustnym, albo są treścią bajek, podań, legend, opowieści wierzeniowych. Najczęściej dotyczyły nadzwyczajnych zdarzeń, niecodziennych przeżyć ludzkich. Były też próbą wyjaśnienia tajemniczych zjawisk w przyrodzie, wypływały z chęci zaspokojenia ciekawości i potwierdzenia istnienia innego świata. Także codzienna rzeczywistość była treścią opowiadań naszych dziadków i babć.O tym jak to „piyrwi” bywało, o zbójcach i włóczęgach grasujących na drogach.

Zmieniony: Niedziela, 02 Styczeń 2011 19:32
Więcej…
 
Najazd poetów w Głogówku
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Małgorzata Wójcicka-Rosińska   
Sobota, 27 Listopad 2010 18:08
Read moreW piątek, 5 listopada w Kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Głogówku, w ramach XXI Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, odbyło się niezwykłe spotkanie z poezją. Gości przywitał gospodarz sanktuarium Gwardian o. Krzysztof Hura.  Podczas Loretańskiego wieczoru z poezją przed głogówecką publicznością wystąpili literaci z Niemiec,  Rosji, Czech i Polski: Józef Pless, Edmund Borzemski, Beno Budar, Zygmunt Dmochowski, Jacek Lubart-Krzysica, Ewa Maj-Szczygielska, Wiesław Malicki, Romuald Mieczkowski, Wojciech Ossoliński, Walter Pyka, Tadeusz Soroczyński, František Všetička, Magdalena Wiącek, Janusz Wójcik, Charczenko Wiera Konstantinowna, Andriej Wasilewicz Polonskij, Tatiana Olejnikowa Maszkara, Marija Tkacziwska. W spotkaniu uczestniczyła także aktorka Joanna Kasperska, która wraz z Józefem Plessem prezentowała jego poezję. Literaci mówili swoje wiersze w językach ojczystych,  były one także odczytywane w j. polskim. Po raz pierwszy w kościele klasztornym zabrzmiały utwory poetyckie w 8 językach. Nawet recytowane w języku niezrozumiałym dla publiczności wywoływały spore emocje. Mimo że każdy wiersz  był wyjątkowy,  największe wrażenie wywołał utwór „Dopóki żyje matka” Józefa Plessa. Nie było chyba osoby, która pozostałaby obojętna na wymowę wiersza o matce. wiersze o domu, małej i wielkiej ojczyźnie.
Zmieniony: Poniedziałek, 29 Listopad 2010 20:35
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 10 z 29
Podobne artykuły:
Do Pobrania