Głogówek Online
 
19 | 11 | 2017
Głogówecka Akademia Wiedzy
Głogówecka Akademia Wiedzy - fenomen edukacyjny małego miasteczka Drukuj
Organizacje
Autor: Barbara Grzegorczyk   
Niedziela, 25 Listopad 2007 22:59
„Do tworzenia wielkich dzieł potrzeb­ne są trzy rzeczy: wola stanowcza, dosta­teczna rozwaga i ramię żelazne" powiada jeden z XIX-wiecznych myślicieli. Ce­chy te posiadali bez wątpienia pomysło­dawcy Głogóweckiej Akademii Wiedzy (GAW) czyli lekarz medycyny Krystian Knicz i dwaj ojcowie franciszkanie Piotr Bielenin i Paweł Solecki. Posiadali rzecz jeszcze jedną - prestiż i autorytet w śro­dowisku, wynikający z poziomu wiedzy i nienagannej postawy etycznej. Te funda­mentalne cechy zagwarantowały akcep­tację obywateli Głogówka dla pomysłu powszechnego dokształcania się.
Zmieniony: Poniedziałek, 26 Listopad 2007 16:15
Więcej…
 
Akademia w liczbach Drukuj
Organizacje
Autor: Piotr Bielenin OFMConv   
Poniedziałek, 20 Sierpień 2007 22:46

Obecna prezentacja jest krótkim przypomnieniem historii Głogóweckiej Akademii Wiedzy i próbą dokonania pewnego podsumowania statystycznego minionych lat działalności. Wiadomo, że liczby nie oddają wszystkiego tego, co się wydarzyło w ramach zajęć przez te wszystkie lata, ale z pewnością dają obiektywny obraz dokonań Akademii i pozwolą przypomnieć przynajmniej niektóre najbardziej znaczące wydarzenia w jej historii.

Zmieniony: Poniedziałek, 12 Listopad 2007 10:40
Więcej…
 


Podobne artykuły: