Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Tren pożegnalny
Ziemia Głogówecka - Literatura
Autor: Tadeusz Soroczyński   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 19:38
 
Tren pożegnalny
 
Twoje ostatnie słowo Mamo
było wymownym spojrzeniem w okno
osłonięte firanką
jak skrzydłem anioła
         
Nic nie powiedziałaś
nie zapłakałaś
a jednak płacz został w pokoju
nocnym żalem przywołany
 
Wszystko sobie zaplanowałaś
mowę księdza ostatni obiad
sąsiadów kwiaty polne
i bezchmurne niebo
 
Dziś już nie mogę Ci obiecać
podróży na łąki zielone

Tekst został opublikowany w Roczniku Głogóweckim 2001. Publikacja w Głogówek Online za zgodą TMG .

Zmieniony: Wtorek, 17 Marzec 2009 23:37
 
Tren o Tożsamości
Ziemia Głogówecka - Literatura
Autor: Tadeusz Soroczyński   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 19:35

Tren o Tożsamości 
 
Wybieraliśmy się Mamo kilkakrotnie
do sadu Dziadka
przetrząsać krzaki agrestu
wysokie trawy
aż do korzeni
 
Tyle mi opowiadałaś o tym sadzie
że uznałem sad za własny
z gruszą rozśpiewaną ptactwem
i jabłoniami
jakby z legionowej pieśni
 
Teraz rozmawiasz z Dziadkiem
do woli w sadzie Pana
ja tu na Ziemi mam trudności
w dogadaniu się
z samym sobą

Tekst został opublikowany w Roczniku Głogóweckim 2001. Publikacja w Głogówek Online za zgodą TMG .

Zmieniony: Wtorek, 14 Sierpień 2007 01:12
 
Wilhelm Rogosz z Wierzchu
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 16:58

Read more Franciszkanin, prowincjał, budowniczy klasztoru i kościoła w Panewnikach.

Urodził się 9 VII 1865r w Wierzchu w rodzinie chłopskiej. Jego siostra, brat i bratanek również poświęcili się służbie Bożej. Naukę rozpoczął w miej­scowej szkole. Potem uczył się w gimna­zjum we Wrocławiu, którego nie ukończył. Udał się do Holandii, gdzie wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego fran­ciszkanów w Harreveld. 19 X 1880r przy­wdział habit franciszkański. Po rocznym nowicjacie w 1881r złożył pierwszą profesję zakonną (śluby czasowe na trzy lata).

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 21:57
Więcej…
 
Szkice z życia muzycznego Głogówka
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 15:41

Najstarszym zabytkiem kultury muzycznej Głogówka jest „Codex" - diariusz zakonnika Mikołaja z Koźla z lat 1414-23, który przez pewien czas przebywał w głogóweckim klasztorze. Jego traktat zawiera oprócz modlitw i kazań, przeróż­nych opowiadań, bajek, żartów, anegdot również zbiór opracowanych pieśni reli­gijnych. Najosobliwszym zaś zabytkiem „Codexu" jest pieśń świecka „Chcy na pannu żałować" z 1417 roku. Zrodzony na Śląsku utwór z nieobyczajną treścią (erotyk) J. Krzyżanowski zaliczył do najstarszej pieśni żakowskiej w języku pol­skim. Jest ona typowym zabytkiem terenu pogranicza. Jak wiele innych pieśni pol­skich, ma swe odpowiedniki w Czechach. Świadczy to o dawnej wspólnocie kultu­rowej.

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 20:44
Więcej…
 
Przyjaźnie Wilhelma Szewczyka z Głogówkiem
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 15:23
Z Wilhelmem spotkałem się po raz pierwszy w połowie lat siedem­dziesiątych na głogóweckim zamku. Byłem wtedy kierownikiem Mu­zeum Jana Cybisa. Autor, którego dotychczas znałem jedynie z wielu pu­blikacji prasowych, przyjechał do Głogówka w towarzystwie posła Ziemi Opolskiej Ryszarda Hajduka. Ta krótka i niespodziewana wizyta - pano­wie spieszyli się na mecz pucharu europejskiego rozgrywanego przez jedną ze śląskich drużyn - sprawiła, iż nawiązany kontakt przerodził się w zażyłą i serdeczną przyjaźń.
Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 21:59
Więcej…
 
Paul Schmidt
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 15:18

Paul Schmidt - Pedagog, animator powojennego życia muzycznego Głogówka.

Urodził się 8 września 1897 roku w Gry­zowie (Greisau) w pow. nyskim, w licz­nej dziewięcioosobowej religijnej rodzi­nie Jego ojciec. Laurentius. by] rolnikiem. Roz­wijał on zamiłowania muzyczne dzieci, które w domu uczyły się gry na pianinie, a w sąsied­nich Piorunkowicach (pow. Prudnik) u organi­sty pobierały lekcje gry na skrzypcach. Wszy­scy synowie Schmidta, a było ich pięciu, z bardzo dobrymi wynikami w nauce ukończy­li seminarium nauczycielskie w Białej z umiejęt­nością gry na organach i skrzypcach.

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 21:59
Więcej…
 
Paul Ondrusch
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 15:13
Paul Ondrusch - ślady Jego twórczości w naszym mieście

Urodził się 4 czerwca 1875 r. w Głubczycach w rodzinie stola­rza - artysty Karola i matki Anny z domu Granet, jako drugie z 12 dzieci. Od najmłodszych lat uczył się i pra­cował w ojcowskim warsztacie, wykazując wybitne zdolności rzeźbiarskie w drewnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej ojciec wy­słał go do szkoły drzeworytownictwa w Würbenthal (obecnie Vrbno nad Opawą), którą jako wyjątkowo zdolny uczeń ukoń­czył w jednym roku. Już w wieku 15 lat wyko­nał dla kościoła w Głubczycach naturalnej wielkości rzeźbę Chrystusa oraz brał udział w projektowaniu i wykonaniu m. in. ambony oraz ołtarza św. Floriana w kościele św. Anny w Głubczycach.

Więcej…
 
Mikołaj z Koźla - franciszkanin i jego dzieło
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 14:52

Najstarsze świadectwo życia religijnego na Śląsku

Do najsłynniejszych autorów średnio­wiecznej literatury regionu Głogówka i Koźla należy Mikołaj z Koźla, który w głogóweckim klasztorze spędził, w pierwszej połowie XV w., część swojego życia. Obiektem zainteresowania badaczy stał się jego diariusz z lat 1414-1417, znajdujący się w bibliotece Uniwer­syteckiej we Wrocławiu (sygn. I. Q 466).

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 14:53
Więcej…
 
Ksiądz Johann Alois Fietzek (Ficek)
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 13:42

Uczeń Seminarium Nauczycielskiego w Głogówku, budowniczy kościoła w Piekarach, organizator ruchu trzeźwości na Górnym Śląsku.

Urodził się 9 maja 1790 roku w Dobrzeniu Wielkim, syn drobnych rolników Józefa i Ma­rii z d. Pampuch. Do szkoły elemen­tarnej uczęszczał w rodzinnej miej­scowości, a potem w Strzeleczkach w pow. prudnickim. Tam rozpoczął również edukację muzyczną, za którą płacił nauczycielowi pracując w jego gospodarstwie i pilnując dzieci.

Więcej…
 
Joseph i Gerhard Strecke z Głogówka
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 13:08
Joseph Strecke urodził się 7 kwietnia 1859 r. w Hohndorf koło Habel schwerdt (Wyszki koło Bystrzycy Kłodzkiej). Był dwunastym potomkiem ro­dziny, której ojciec był pracownikiem rol­nym górskich hrabiowskich obszarów. Po­chodził on również z wielodzietnej rodzi­ny - był jej siódmym dzieckiem. Joseph był trzecim dzieckiem o tym imieniu, ponieważ dwaj wcześniej urodzeni bracia zmarli wkrótce po urodzeniu. Od najmłodszych lat przyzwyczajano chłopca do ciężkiej pracy i trudów życia. Już od szóstego roku życia uczył się tkactwa i młócki, a w dziesiątym roku wykonywał wszystkie prace polowe z pługiem i bronami.
Zmieniony: Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 14:45
Więcej…
 
Kilka słów o Głogówku
Ziemia Głogówecka - Artykuły i Felietony
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 13:33

Głogówek - siedziba gminy, położony jest nad rzeką Osobłogą, lewo­brzeżnym dopływem Odry. Przez miasto przebiega ważna trasa komu­nikacyjna drogowa i kolejowa o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Łączy ona Górny Śląsk z terenami wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi Dolnego Śląska. Miasto usadowiło się na falistej równinie, która od zachodu przechodzi opadającą krawędzią w dolinę Osobłogi. Na północny — wschód teren nieznacznie opada, przechodząc w Nizinę Śląską, a od południa łączy się przez Płaskowyż Głubczycki z Przedgórzem Sudeckim.

Zmieniony: Sobota, 28 Luty 2009 00:31
Więcej…
 
Ksiądz Henryk Czerwionka
Historia - Sylwetki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 01:38

KSIĄDZ HENRYK CZERWIONKA (1911-1997) - wikary Głogówka w latach 1943-1946 budowniczy kościoła w Kolonowskiem, zwierciadłem bolesnych dziejów Śląska XX wieku.

Urodził się w Chorzowie ( Königshütte) 30.11.1911 r. Ojciec był nauczycielem a matka Magdalena z domu Woitennek i pochodziła z Nowej Schodni pod Ozimkiem . W 1917 r. poległ ojciec. Na matkę z pięcioma synami spada trud nie tylko wychowania, ale także przetrwania. Głód, bieda, inflacja, niepokoje na tle nacjonalistycznym to tylko niektóre przeciwności, które pokonać musiała dzielni kobieta.

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 22:04
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia212223242526272829NastępnaOstatnie »

Strona 28 z 29
Podobne artykuły:
Do Pobrania