Głogówek Online
 
24 | 11 | 2017
Historia kościoła i parafii Drukuj
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Ks. Winfried Watoła   
Czwartek, 21 Marzec 2013 21:13

Wzmianka o istnieniu parafii w Głogówku pochodzi z 1284 r. Przypuszczać jednak należy, że powstała ona wraz z lokalizacją miasta, a może ją nawet wyprzedziła.

Kościół parafialny, pod wezwaniem św. Bartłomieja w swej obecnej postaci pochodzi z XIV w. Dokumenty wizytacyjne z roku 1680 wskazują rok 1350 jako datę ufundowania kościoła przez księcia opolsko-raciborskiego Fryderyka. W 1379 r. z fundacji księcia niemodlińskiego powołano przy kościele kolegiatę. Powstał tym samym żywy ośrodek religijny, co również pozytywnie odbiło się na rozwoju miasta. W skład kolegiaty wchodzili: dziekan, który równocześnie był proboszczem i miał powierzoną pieczę nad samym budynkiem oraz nad odprawianymi w nim nabożeństwami; kustosz, który pełnił rolę ekonoma; scholastyk, do którego należały sprawy szkolnictwa; kantor, który sprawował pieczę nad chórem i nauczaniem; i dwóch wikarych. Z kolegiatą należy również wiązać budowę kaplicy zwanej dzisiaj kaplicą Oppersdorfów. Spełniała ona w pierwotnej formie funkcję sali zebrań. W 1428 r. w związku z najazdem husyckim rozwiązano kolegiatę, sekularyzowano jej dobra i zniszczono znacznie kościół (który prawdopodobnie spłonął). W latach 1524 do 1572 kościół zajęty był przez protestantów. Pamiątką po nich jest dawna chrzcielnica, znajdująca się dziś na zewnątrz. Dopiero objęcie Głogówka przez Jana Oppersdorfa przywróciło kolegiatę i kościół katolikom. W1601 r. kaplicę Oppersdorfów, przekształcono w kaplicę grobową rodu hrabiowskiego, umieszczając pod nią kryptę.

W 1641 r. papież Urban VIII ofiarował miastu relikwie św. Kandydy - rzymskiej męczennicy. Została ona wtedy patronką miasta. W 1688 ufundowano przylegającą do kościoła kaplicę św. Józefa.

W 1765 r. wielki pożar miasta zniszczył kolegiatę. Klęska ta była okazją do podjęcia w latach 1776-1781 modernizacji gotyckiego wnętrza w duchu panującego baroku (barokizacja). Dokonali tego dwaj artyści z Moraw: Franciszek Antoni Sebastini (malarstwo) i Jan Józef Schubert (rzeźba). Wiek XIX nie przyniósł większych zmian w architekturze i wystroju świątyni. W 1810 r. dokonano sekularyzacji kolegiaty, która w tym momencie przestała egzystować.

Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk
Zdjęcia: Jan Kruk

Dopiero w 1906 r. przeprowadzono pierwsze odnowienie kościoła, którego dokonał malarz Józef Langer. W czasie II wojny kościół nie ucierpiał, zniszczeniu uległ jedynie chełm wieży. Dawny kościół jest budowlą bazylikową, gotycką zbarokizowaną, ze znacznie wydłużonym prezbiterium.

Niezwykłą ciekawostką jest chrzcielnica. Elementem centralnym jej nadbudowy jest naturalnych rozmiarów grupa Adama i Ewy, stojących po bokach globu ziemskiego, opasanego przez węża. Na baldachimie znajduje się scena Chrztu w Jordanie. Grupa ta jest określana jako barokowy teatr najwyższej klasy. Wykonał ją Jan Schubert, a pochodzi z XVIII w, (choć sama chrzcielnica jest nowsza, bo z 1875 r.).

8 września 1946 w Głogówku utworzono przedszkole parafialne, którego prowadzenie powierzono Siostrom Elżbietankom nyskiej prowincji. W tym samym roku, 21 grudnia, z powodu braku duchowieństwa diecezjalnego, obowiązki duszpasterskie w parafii przejmują Ojcowie Franciszkanie.

Ciężko dał się odczuć w Głogówku czas komunizmu lat pięćdziesiątych. Dokładnie 3 sierpnia 1954 zostały wywiezione z miasta Siostry Boromeuszki (z klasztoru Św. Anioła Stróża) i Elżbietanki (z klasztoru Św. Józefa).

Ważnymi wydarzeniami w powojennej historii parafii były dwie peregrynacje Jasnogórskiego obrazu, które miały miejsce w maju 1965 roku i we wrześniu 1995.

W1992 roku powracają księża diecezjalni, którzy przejmują obowiązki duszpasterskie. Trzeba zaznaczyć, że parafia bierze czynny udział w organizowaniu Śląskich Festiwali im. Ludwika van Beethovena, które to w głównej mierze odbywają się w Głogówku, korzystając ze wspaniałej akustyki parafialnej świątyni.

Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk Kościół Parafialny w Głogówku, zdj. Jan Kruk
Zdjęcia: Jan Kruk

Artykuł ukazał się w Roczniku Głogóweckim Portret 2000. Publikacja w Głogówek Online za zgodą TMG.

 

Więcej galerii zdjęć Kościoła Parafialnego w serwisie Facebook:

Zmieniony: Czwartek, 28 Marzec 2013 16:06