Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Powiązania pierwszych Piastów opolskich z Głogówkiem cz. I Drukuj
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Dragomir Rudy   
Wtorek, 03 Lipiec 2012 17:22
Bolko I OpolskiNa mocy testamentu Bolesława III Krzywoustego z 1138 r. Śląsk wraz z Opolszczyzną jako dziedziczną dzielnicę otrzymał najstarszy z jego synów- protoplasta Piastów Śląskich Władysław II Wygnaniec. Po jego śmierci dzielnice podzielili w 1163 r. jego synowie.

Mieszko I Plątonogi otrzymuje Górny Śląsk wraz z Opolem, Raciborzem i Cieszynem. Kolejni książęta piastowscy dzielnicy górnośląskiej tytułują się „dux Opoliensis”, natomiast dolnośląscy „ dux Silesiae”.

W 1246 r., władcą całego górnego Śląska został Władysław I opolski. Opolszczyzna w tym czasie była wyjątkiem wśród licznych dzielnic rozdrabniającej się Polski(tzw. okres rozbicia dzielnicowego), ponieważ od 1201 r. do 1281 r. stanowiła ciągle jednolite terytorium.

Książe Władysław I opolski to pierwszy z Piastów, którego losy stykają z GłogówWładysław I Opolskikiem. Na jego czasy przypadają początki niemieckiej kolonizacji Opolszczyzny. Najprawdopodobniej z inicjatywy księcia Władysława, został wzniesiony w naszym mieście zamek obronny. Tutaj sprowadził franciszkanów, dla których w roku 1246 ufundował klasztor. W 1275 r. Głogówek otrzymał prawa miejskie lokowane na prawie średzkim i był jednym z czołowych miast księstwa pod względem wielkości. Również w tym roku przyznano miastu prawo targu. Władysław I zmarł w 1281 r., a jego czterej synowie dokonali podziału ojcowizny. Trzeci z braci Bolesław znany w historii jako Bolko I odziedziczył księstwo opolskie z Opolem, Olesnem, Lublińcem, Niemodlinem, Głogówkiem, Strzelcami Opolskimi i przez dwa wieki pojęcie Opolszczyzna używane będzie dla określenia  części Górnego Śląska- księstwa opolskiego. Był przeciwnikiem Władysława Łokietka popierając  swojego szwagra Henryka Probusa w walce o tron krakowski. W roku 1283 obrał Głogówek na siedzibę drugą po Opolu w Księstwie Opolskim. Przez 30 lat do roku 1313 niektóre z najważniejszych decyzji dotyczących Opolszczyzny były podejmowane z tutejszego zamku. W 1311 r. wyprawił się na Kraków, wspierając bunt mieszczan przeciwko Łokietkowi. Był lennikiem króla Czech Wacława II, z którym uczestniczył w kampaniach przeciwko władcy Małopolski. Został nawet w 1292 r. starostą krakowskim mianowanym przez Wacława. Nie jest wykluczone, że Wacław przyszły król Czech(1297r. jako Wacław II) , Polski(1300r.) i jako niemiecki elektor nie przebywał w Głogówku. Wiadomo tylko, że wiosną 1292 r. Wacław II w Opolu został mianowany na rycerza, a Bolko i jego brat Mieszko złożyli mu hołd lenny i zaprzysięgli wierność. Bolko I opolski ukończył budowę zamku na opolskiej Pasiece z potężną wieża, która przetrwała do dziś. Za jego czasów wybudowano wiele kościołów, miasta zostały otoczone murami obronnymi z kamienia i cegły (przykład fragmenty muru w Głogówku). Wszystkie budowle były murowane . Czasy Bolka dla Opolszczyzny to okres pomyślności i rozwoju. Jego państwo mimo kolonizacji niemieckiej zachowało polski charakter. Głogówek i całe księstwo opolskie w czasach panowania Bolka I podlega koronie czeskiej i pośrednio Rzeszy rzymsko-niemieckiej. Zmarł w 1313 r. Pochowany został w Opolskim kościele franciszkanów.        

Zmieniony: Wtorek, 03 Lipiec 2012 17:28