Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Sławni Poeci i Pisarze Ziemi Śląskiej Drukuj
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Małgorzata Wójcicka-Rosińska   
Wtorek, 03 Styczeń 2012 22:48
Konkurs recytatorski Sebastian, zdj. M. Wójcicka-RosińskaDFK Wróblin (Froebel) we współpracy z PG nr 1 w Głogówku, w ramach projektu „Ożywienie Działalności Domów Spotkań Mniejszości Niemieckiej”, zorganizowało 25.11.2011 konkurs recytatorski „Sławni Poeci i Pisarze Ziemi Śląskiej”.

Każdy z uczestników konkursu zaprezentował utwór poetycki w języku niemieckim lub w dialekcie śląskim oraz fragment prozy w języku niemieckim lub w dialekcie śląskim. Wymogiem konkursowym było zaprezentowanie jednego tekstu w języku niemieckim, a drugiego w dialekcie śląskim.

Po prezentacji utworów przez uczniów wszystkich typów szkół w naszej gminie jury udało się na naradę. Jurorzy pod przewodnictwem p. Anny Myszyńskiej brali pod uwagę: wymowę, intonację, (dobór repertuaru ze szczególnym uwzględnieniem wieku recytatora) oraz ogólne wrażenie artystyczne. Efektem burzliwej narady jurorów były następujące wyniki:

Szkoły podstawowe:

  • I miejsce „ex aequo”: Paulina Janik, Sabina Kontny (obydwie z SP nr 2), Nikola Brieger (SP nr 1);
  • II miejsce: Kamil Sacher (SP nr 1)

Gimnazja:

  • I miejsce: Piotr Larysz (PG nr 1);
  • II miejsce: Paulina Marzotko (PG nr 1);
  • III miejsce: Mateusz Eichner (PG nr 2 w Racławicach Śląskich)

Szkoły ponadgimnazjalne:

  • I miejsce: Jessica Kopiec (ZS w Głogówku – ZSZ),
  • II miejsce: Andrea Kurpiela (ZS w Głogówku – LO)

Kolejnym punktem tego spotkania był wykład pani Anny Myszyńskiej na temat znaczenia „małej ojczyzny” („Heimat”) w życiu każdego człowieka oraz potrzeby pielęgnowania tradycji, zwyczajów, dialektu oraz języka  wyniesionego z rodzinnego domu. Uwieńczeniem tego przemówienia było zwiedzanie Izby Śląskiej w PG nr 1, czyli namacalne spotkanie z historią naszego „Heimatu” („małej ojczyzny”).

Źródłem finansowania projektu były środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Zmieniony: Wtorek, 03 Styczeń 2012 22:56
 
Podobne artykuły: