Głogówek Online
 
24 | 11 | 2017
Koronacja figury Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku Drukuj
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: o. Krzysztof Hura   
Środa, 08 Czerwiec 2011 19:25

 

2 lipca 2011 roku na Rynku miasta Głogówek odbędzie się uroczystość Koronacji figury Matki Bożej Loretańskiej.

Figura, która zostanie ozdobiona koronami czczona jest w Domku Loretańskim, który znajduje się wewnątrz kościoła Franciszkanów w Głogówku.

Franciszkanie przybyli do Głogówka w 1264 r., a więc jeszcze przed otrzymaniem praw miejskich (1275r.) na zaproszenie księcia opolskiego Władysława. Na przestrzeni wieków franciszkanie kilka razy zmuszeni byli opuszczać Głogówek, ale ciągle do niego powracali.

Ważną postacią dla historii Głogówka, a także dla Zakonu Franciszkanów, był Jerzy III Oppersdorff, który w pierwszej połowie XVII wieku uczynił bardzo wiele dla przywrócenia katolicyzmu na tych terenach. Jednym ze sposobów przyciągani wiernych do Kościoła Katolickiego był rozwój kultu Matki Bożej. Wspomniany Oppersdorff ufundował i zbudował znajdującą się wewnątrz kościoła kopię „Santa Casa” (Świętego Domku) ze sławnego włoskiego sanktuarium Loreto. Domek Matki Bożej został konsekrowany 7 grudnia 1630r.  Matka Boża Loretańska z Głogówka stała się niemal od razu ośrodkiem intensywnego kultu. Znane są z owych czasów opisy rozwijającego się kultu i licznych pielgrzymek z wielu miejscowości Śląska. W 1810 roku nastąpiła kasata zakonów, czego konsekwencją było usunięcie z Głogówka Franciszkanów. Przez niemal półtora wieku kościół zakonny, a wraz z nim „Loretka” były obsługiwane przez duchowieństwo diecezjalne. Franciszkanie powrócili do Głogówka dopiero po II Wojnie Światowej, obejmując zarówno klasztor jak i miejscową parafię. Kult Matki Bożej Loretańskiej przetrwał wszelkie trudne doświadczenia, a Maryja w swoim Loretańskim Domku była i jest ciągle proszona i przyjmuje podziękowania za łaski. Takim niepozornym, ale przemawiającym świadkiem tego żywego kultu, są głęboko wytarte kamienne progi Świętego Domku.

   

Obecny ks. biskup Andrzej Czaja, Ordynariusz Opolski przychylił się do prośby Franciszkanów i skierował do Stolicy Apostolskiej prośbę o koronację. Dnia 9 listopada 2010 roku Stolica Apostolska wyraziła zgodę na dokonanie koronacji koronami papieskiej Matki Bożej ze śląskiego Loreto.

Korony wykonane ze złota zebranego od czcicieli Matki Bożej wykonała Firma FASHION JEWELLERY z Tarnowski Gór. Zostały one poświęcone przez Ojca św. Benedykta XVI dnia 27 października 2010 r. Delegacji, która zawiozła korony do  Watykanu przewodniczył O. Gwardian Krzysztof Hura.

Zwyczaj koronowania słynących łaskami wizerunków Matki Bożej podkreśla ich godności i autentyczność kultu. Zwyczaj przyozdabiania klejnotami szczególnie czczonych i słynących łaskami wizerunków sięga początków XVI w. Stolica Apostolska szybko zaakceptowała tę formę pobfożności. Jedna z pierwszych koronacji – obrazu Matki Bożej Śnieżnej, Salus Populi Romani – w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie miała miejsce już w 1527 r. Dokonał jej papież Klemens VII.

Pierwsza koronacja wizerunku Maryi na ziemiach polskich miała miejsce w 1651 r. Nuncjusz papieski koronował wówczas złotymi koronami wysadzanymi perłami obraz Matki Bożej Łaskawej, uznanej później za patronkę Warszawy. 8 września 1717 r. bp Krzysztof Szembek koronował wizerunek Maryi na Jasnej Górze.

Po Soborze Watykańskim II kwestie koronacji obrazów należą do kompetencji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zgodnie z wydaną przez nią instrukcją „koronowane mogą być tylko obrazy lub rzeźby Matki Boskiej. Wyłącza się obrazy innych świętych lub błogosławionych. Jeśli zaś kompozycja artystyczna przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, wówczas należy koronować obie postacie”.

Na terenie Diecezji Opolskiej znajdują się 4 koronowane wizerunki Matki Bożej. Natomiast pod opieką Franciszkanów Prowincji Krakowskiej znajduje się sześć obrazów koronowanych (w Krakowie, Kalwarii Pacławskiej, Przemyślu, Rychwałdzie, Wrocławiu i Krośnie).

Uroczystość koronacji papieskimi koronami figury Matki Bożej Loretańskiej odbędzie się w sobotę 2 lipca 2011 roku. O godz. 10.30 na Rynku rozpocznie się czuwanie modlitewne, a o godz. 11.00 Msza św. Koronacyjna, której będzie przewodniczył J. Em. Ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Swój udział zapowiedzieli także księża biskupi Metropolii Śląskiej: J. Eks. Ks. Abp Damian Zimoń, J. Eks. Ks. Bp  Jan Wieczorek, J. Eks. Ks. Bp Andrzej Czaja – Ordynariusz Opolski,  J. Eks. Ks. Bp Paweł Stobrawa oraz J. Eks. Ks. Bp Adam
Szal.
Zmieniony: Środa, 08 Czerwiec 2011 19:44