Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Gliniana Górka Drukuj
Turystyka - Zabytki
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 01:32

Gliniana Górka, zdj. St. Młynarski

Dla Głogówka dobre czasy nasta­ły za panowania książąt opolsko - ra­ciborskich. Trwało ono do 1532 r. kie­dy to miasto należało do grona naj­ważniejszych miast na Górnym Ślą­sku. Jednak i później znalazło ono szczęśliwych patronów w rodzinie Oppersdorffów, którym cesarz au­striacki Ferdynand I przekazał w 1561 r. Głogówek w zastaw. Później w 1595 r. nabyli oni miasto na własność za 100 tysięcy talarów i zachowali je do czasów sekularyzacji w 1810 r., na­tomiast zamek pozostał ich własno­ścią do 1945 r.

Początek panowania Habsburgów na Śląsku zbiegł się w tym czasie z szerzeniem reformacji. Po panowa­niu Hohenzollernów - zwolenników protestantyzmu , za Oppersdorffów sytuacja katolików uległa radykalnej zmianie. W 1628 r. w odległości 3 km od Głogówka, na drodze do Prudni­ka na wzniesieniu zwane Glinianą Górką powracająca z Nysy procesja pątników z Głogówka spotkała w tym miejscu protestantów, którzy ze względu na przekonania musieli opu­ścić miasto. Pod wpływem namów i zachęt protestanci postanowili wrócić do Głogówka i przyjąć wiarę katolic­ką.

Na pamiątkę tego zdarzenia Jerzy III Oppersdorff w dziesięć lat później postawił na wzgórzu kaplicę oraz za­prowadził zwyczaj odbywania tu co­rocznych procesji. Po kilku latach ka­plica została zburzona przez wojska szwedzkie w czasie wojny trzydziesto­letniej.

Artykuł ukazał się w Życiu Głogówka (Lipiec 1998). Publikacja w serwisie Głogówek Online za zgodą autora.

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 20:01