Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
setQuery("select * from #__joe_authors where id =1"); $row = $database->loadObjectList(); echo $row[0]->message; $tabela=array(); $users=array(); //tabela robocza z uzytkownikami //pobierz wszystkich uzytkownikow, ktorzy napisali artykul $database->setQuery("SELECT * FROM #__users WHERE id in (SELECT created_by from #__content)"); $rows = $database->loadObjectList(); foreach($rows as $row) { //ile artykulow napisal dany uzytkownik $database->setQuery("SELECT count( id ) FROM #__content where state=1 and ( created_by = $row->id )"); $num_rows = $database->loadResult(); $tabela[$row->name]= $num_rows; //zapisz uzytkownika w tablicy indeksujac jego imieniem, wartosciujac id $users[$row->id] = $row->name; } reset($rows); $database->setQuery("SELECT * FROM #__content WHERE created_by_alias <> '' and state=1"); $rows = $database->loadObjectList(); foreach($rows as $row) { if(isset($tabela[$users[$row->created_by]])){ //zmniejsz licznik rzeczywistego autora $tabela[$users[$row->created_by]] = $tabela[$users[$row->created_by]] - 1; } if(isset($tabela[$row->created_by_alias])){ //zwieksz licznik autora aliasowego $tabela[$row->created_by_alias] = $tabela[$row->created_by_alias] + 1; } else $tabela[$row->created_by_alias] = 1; } //wyswietla liste arsort($tabela); ?>

Redakcja Głogówek Online

Aleksander Devosges Cuber i Łukasz Szała

 

Zespół techniczny

Jacek Fidot, Łukasz Szała i Marek Świecznik

Współpraca

Waldemar Hafner, Stanisław Jaszczyszyn, Piotr Liszka, Marek Szała, Dominik Wawrzyniak

Autorzy

Podobne artykuły: