Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Historia
Sekcja zawiera opracowania i artykuły prezentujące historię naszego miasta, sylwetki jej mieszkańców, a także wspomnienia osób, których los związany jest z Głogówkiem.


Ksiądz Henryk Czerwionka Drukuj
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 01:38

KSIĄDZ HENRYK CZERWIONKA (1911-1997) - wikary Głogówka w latach 1943-1946 budowniczy kościoła w Kolonowskiem, zwierciadłem bolesnych dziejów Śląska XX wieku.

Urodził się w Chorzowie ( Königshütte) 30.11.1911 r. Ojciec był nauczycielem a matka Magdalena z domu Woitennek i pochodziła z Nowej Schodni pod Ozimkiem . W 1917 r. poległ ojciec. Na matkę z pięcioma synami spada trud nie tylko wychowania, ale także przetrwania. Głód, bieda, inflacja, niepokoje na tle nacjonalistycznym to tylko niektóre przeciwności, które pokonać musiała dzielni kobieta.

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 22:04
Więcej…
 
Franciszek Lerch z Biedrzychowic Drukuj
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 01:27
Franciszek Lerch z Biedrzychowic - Wybitny prawnik i starosta pszczyński\

Franciszek Lerch urodził się dnia 23 sierpnia 1880 roku w Biedrzycho­wicach, jako syn rolnika Karola (właściciela dużego gospodar­stwa) i matki Pauliny z domu Strzyga (z Trawnika). Do niemieckiej szkoły ludo­wej uczęszczał w latach 1887- 1895 w ro­dzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w gimnazjum w Głub­czycach. Po uzyskaniu świadectwa dojrza­łości podjął studia na wydziale prawa Uni­wersytetu we Wrocławiu. W czasie studiów należał do tajnej polskiej organi­zacji studenckiej -Związku Młodzieży Pol­skiej "Zet". Franciszek Lerch, obok Jana Nikodema Jaronia, Piotra Pampucha, Fran­ciszka Kurpierza, Romana Strzody, należał do pierwszych studentów świeckich z te­renu Górnego Śląska, którzy byli członka­mi tej organizacji.

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 14:48
Więcej…
 
Bolko V - husyta i "heretyk" - spoczywający w kościele klasztornym? Drukuj
Autor: Albert Szyndzielorz   
Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 00:43

Młode lata Bolka V przypadły na czas wielkiej burzy dziejowej, która w postaci husytyzmu na­wiedziła wówczas Czechy i kra­je sąsiednie, a zwłaszcza Śląsk, toteż całe jego życie i panowanie związane było w dużej mie­rze z tymi wydarzeniami. Książę, urodzony około roku 1400, był najstarszym synem księ­cia Bolesława IV Opolskiego, a zatem bratan­kiem biskupa Jana Kropidły. Matka, Małgo­rzata pochodziła z możnego rodu hrabiów Gorycji (miasto i kraina w płn. - wsch. Wło­szech), w średniowieczu odrębne hrabstwo z własną dynastią.

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Lipiec 2007 14:47
Więcej…
 
Johannes Chrząszcz - teolog i historyk Drukuj
Autor: Albert Szyndzielorz   
Piątek, 29 Czerwiec 2007 20:29
Read more

Ur. 27 kwietnia 1857 r. w Mionowie, zm. 26 lutego 1928 w Pyskowicach; teolog i historyk.

Pochodził z rodziny chłopskiej Josefa i Marianny z domu Hupka. Szkołę podstawową ukończył w Wierzchu. Od dzieciństwa wykazywał zainteresowania humanistyczne. Szczególnie duży wpływ na chłopca miał chłop Ignacy Dziadek, właściciel sporej biblioteki, znający język łaciński, autor bajek i kilku sztuk dla dzieci, poseł do parlamentu niemieckiego w 1948 r. 

Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 22:01
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia1112131415NastępnaOstatnie »

Strona 15 z 15
Podobne artykuły: