Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Rzeźby i daty Drukuj
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Henryka Młynarska   
Niedziela, 22 Lipiec 2007 14:39
W maju 1900 roku jako uczczenie jubileuszu końca wieku umieszczono na fasadzie budynku przy obecnej ul. Kościuszki figurę Anioła Stróża. Mieścił się tam wówczas dom dziecka prowadzony przez siostry Boromeuszki. Losy tej rzeźby były burzliwe. Po 50 latach 1 września 1999 r. anioł wrócił na swoje miejsce, aby z niego pożegnać XX wiek i powitać trzecie tysiąclecie.

Również w roku 1900 umieszczono na murach miejskich, blisko kościoła pod wezwaniem św. Franciszka figurę Chrystusa niosącego krzyż. Fundatorem rzeźby był hrabia Hans von Oppersdorff, a wykonawcą głubczycki rzeźbiarz Ondrusch. Cała wymowa tej figury mieści się w geście ręki Zbawiciela i ułożeniu głowy, które mówi: „Dla ciebie i za twoje grzechy”.

W ciemnym zakątku kościoła klasztornego od wieków stoi rzeźba przedstawiająca Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża. Ufundowana została przez hrabiego Jerzego III Oppersdorffa w celu pogłębienia życia religijnego mieszkańców Głogówka. Pierwotnie niesiona w czasie procesji pasyjnych do klasztoru o. Paulinów. Tradycją mieszkańców naszego miasta stało się procesyjne niesienie na cmentarz przez mężczyzn tej figury w każdy Wielki Piątek.

Kolumny maryjne, które możemy podziwiać w wielu miastach Śląska są różnorodne. To odbicie mody i stylów panujących w architekturze. Świadczą też o zamożności miasta. Głogówecka rzeźba jest jedna z najstarszych na Górnym Śląsku. Pochodzi z 1677 r. Najpierw, do 1938, stała na placu blisko ratusza, a od 1969 znajduje się w ogrodzie przykościelnym o. Franciszkanów.
Zmieniony: Niedziela, 06 Lipiec 2008 20:07