Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Powiązania pierwszych Piastów opolskich z Głogówkiem cz. II Drukuj
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Dragomir Rudy   
Piątek, 22 Czerwiec 2012 10:41

Po śmierci Bolka I Opolskiego w V 1313 r., księstwo zostało podzielone pomiędzy czterech jego synów.

Najstarszy z nich Bolesław I zwany Pierworodnym, czy też Niemodlińskim objął w posiadanie Niemodlin (w XIV w jeden z najważniejszych ośrodków miejskich w dzielnicy opolskiej), gdzie znajdowała się jego siedziba, oraz Głogówek i Białą Prudnicką.

Od początku swoich rządów był bardzo aktywny politycznie. W 1313 r. włączył się do bratobójczych walk na Śląsku zawsze popierając króla Czech Jana Luksemburczyka. Najprawdopodobniej w roku 1317 wchodzi w posiadanie ziemi Wieluńskiej. W 1325 r. ożenił się z Eufemią wrocławską. Bolesław wkrótce po ślubie, rozpoczął wojnę z Władysławem Łokietkiem. Nieudana kampania wojenna spowodowała utracenie na rzecz Łokietka w 1326 r. Wielunia wraz z całym okręgiem. Czując zagrożenie ze strony polskiego króla, złożył w Opawie 18 lutego 1326 r., jako pierwszy książę śląski hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu.

Jako wasal króla Jana udał się wraz z nim do państwa krzyżackiego (1328) i uczestniczył w wielkiej wyprawie na Żmudź. Po rocznym pobycie w Prusach i na Litwie powrócił na Śląsk. Bolesław I Pierworodny był gorliwym zwolennikiem Luksemburgów na Śląsku, dlatego częściej przebywał na dworze czeskim w Pradze niż w swoim księstwie. Mimo mocnego oddania, zaangażowania i wiernej służby nie otrzymał żadnej nagrody terytorialnej, chociaż liczył na księstwo raciborskie po bezpotomnej śmierci Leszka Raciborskiego. Jedynym sukcesem był zakup w 1337 r. od Jana Luksemburczyka Prudnika wraz z okolicą za sumę 2000 grzywien (1 grzywna = 50 groszy, gdzie 1 krowa kosztowała 40 groszy). Prudnik należał wcześniej do Moraw i dopiero na podstawie tego aktu sprzedaży wszedł w skład Śląska. O dużym znaczeniu księstwa Niemodlińskiego wraz z
Głogówkiem świadczy fakt, że Bolesław I w 1355 r. brał udział w koronacji na cesarza Czech Karola IV w Rzymie i często wymieniany był jako świadek w dokumentach cesarskich z lat 1355 - 1360.

Związki księcia Bolesława I Pierworodnego podobnie jak i innych książąt śląskich z Luksemburczykami doprowadziły do tego, że w XIV w. księstwo było w większości zniemczone, co odstraszało polskich sąsiadów, którzy fakt poddania się śląskich książąt cesarzowi uznali za zdradę i wiarołomstwo.Bolesław I nigdy nie był sojusznikiem Polski, i już jako zwolennik Luksemburgów,odmówił płacenia świętopietrza,
które uważano za symbol łączności z Koroną Polską. Został za to w 1339 r. wyklęty przez nuncjusza papieskiego.

Bolesław I zmarł pomiędzy 1362 a 1365 rokiem, najprawdopodobniej w niewoli w Ziębicach u książąt ziębickich. Nie wiadomo jak często książę Bolesław I przebywał w Głogówku na tutejszym zamku. Wiemy tylko tyle, że w naszym mieście często gościła żona księcia Eufemia (Ofka). Znanych jest kilka dokumentów wydanych już po śmierci księcia na tutejszym zamku przez Eufemię, ostatni z 10 listopada 1383 r.
CDN

Artykuł ukazał się w majowym (2012) numerze Życia Głogówka

Zmieniony: Piątek, 22 Czerwiec 2012 10:57