Głogówek Online
 
12 | 12 | 2017
Galeria wybitnych związanych z Głogówkiem Drukuj
Historia - Artykuły i Opracowania
Autor: Henryka Młynarska   
Środa, 14 Listopad 2007 17:46

Głogówek słynie jako miasteczko, które posiada przepiękne zabytki, bogata historię. W tum zakątku Śląska urodziło się wielu ludzi, którzy zdobyli światową sławę. Do nich należą między innymi poeta Franz Pudollek, działacz oświatowy Jan Gałeczka, pedagog, autor podręczników Antoni Cygan, wykładowca Uniwersytetu Jezuickiego we Wrocławiu – Andreas Müntzer, architekt Fränkel, kompozytor Gerhard Strecke, przyrodnik Bernard Grzymek, malarz Jan Cybis, pisarz Rafał Urban. Warto uświadomić sobie, jak zacni i wielcy ludzie byli gośćmi w naszym mieście. Sięgając najdawniejszych czasów wymienić tu trzeba profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja Gałkę z Dobczyna, który w 1449 schronił się w Głogówku. Był on gorącym propagatorem Wickliefa, domagający się równości, wolności i walczący z bałwochwalstwem.

Hrabia (Pfalzgraf) Ottheinrich  w czasie swojej podróży z Neuburga do Krakowa odwiedził wiele pięknych miast śląskich. Wśród nich były: Nysa, Biała i Głogówek. Zadaniem rysownika, który towarzyszył hrabiemu, było malowanie panoram miast, w których jego pan otrzymywał gościnę. Powstała w 1536 r. panorama Głogówkajest jedną z najstarszych, jaka posiadamy. W okresie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz III Waza z żoną Ludwiką Marią Gonzaga i całym dworem byli gośćmi hrabiego Franciszka Euzebiusza Oppersdorffa. W okresie od 17.10.1655 do 18.12.1655 Głogówek urósł do rangi stolicy Polski, która wówczas odwiedzili: hetman Stefan Czarniecki, poeta barokowy Jan Andrzej Morsztyn, Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla. Tu założono mennicę, która zarządzał Andrzej Tuumpe, zwany Tynfem.

Wielki niemiecki poeta okresu romantyzmu Joseph von Eichendorff dwukrotnie przebywał w Głogówku. Z jego zapisków pamiętnikarskich wynika, że w sierpniu 1804 r. a także 10 lat później nocował w naszym mieście. O wydarzeniu tym z dumą pisała lokalna przedwojenna gazeta Oberglogauer Zeitung

Pobyt wybitnego niemieckiego kompozytora Ludwika van Beethovena, to kolejne istotne wydarzenie w historii Głogówka. W roku 1806 artysta był gościem na zamku i pracował nad ukończeniem IV symfonii B-dur op.60, którą zadedykował hrabiemu Franciszkowi Joachimowi. Zielone girlandy, kwiaty, chorągwie ozdabiały stację kolejową w czerwcu 1892, kiedy to gościem w mieście był sam cesarz Wilhelm II. Zaproszony na ślub hrabiny Joanny von Oppersdorff z Hugonem von Radolinem. Zachowały się kopie obrazów olejnych przedstawiających ceremonię ślubną, której przewodniczył biskup wrocławski kardynał Kopp. Świadkami w czasie tej uroczystości byli: Alexander Talleyrand, Victor Herzog  z Raciborza, August hrabia Eulenburga.

Galerie wybitnych powiększyć by można dodając nazwiska tych, którzy się tu nie urodzili, ale związali z naszym regionem. Wymienić można księcia piastowskiego, Bolka V, księżnę Dorotę z Radziwiłłów, rzeźbiarza Jana Józefa Schuberta, malarza Franciszka Sebastniego, marszałka  Mansfelda, generała Torstensona, pedagoga Antoniego Fitza… i wielu innych, których los związał z naszą głogówecką ziemią.

Zmieniony: Środa, 14 Listopad 2007 17:51