Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Program Wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka Drukuj
Wybory - Wybory 2014
Autor: Jerzy Kunert   
Piątek, 24 Październik 2014 10:14

PROGRAM WYBORCZY

 KWW Mniejszość Niemiecka

I Zdrowie i społeczeństwo

 • aktywizacja młodzieży i seniorów

 • wykorzystanie istniejącej bazy sportowo- rekreacyjnej

 • zagospodarowanie istniejącej bazy i obiektów oraz dalszy jej rozwój na potrzeby osób starszych

II Nowoczesne dwujęzyczne szkolnictwo- przyszłością naszych dzieci

III Wsparcie inwestycji i przedsiębiorczości

 • pozyskanie inwestorów zewnętrznych oraz wykorzystanie mieszkańców naszej gminny

 • pozyskanie nowych terenów pod rozwój działalności gospodarczej i ich uzbrojeniu

 • zagwarantowanie stabilności podatkowej

IV Rozwój lokalny – zwiększenie samorządności

 • szeroka współpraca z wszystkimi organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi

 • dbałość o środowisko naturalne poprzez:

 1. rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków

 2. rozbudowa sieci kanalizacyjnej

 3. rozbudowa sieci wodociągowej

 4. poprawa infrastruktury drogowej

 5. wsparcie w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej

V Kultura dziedzictwo i turystyka

 • wykorzystanie własnych zasobów ludzkich i materialnych

 • nawiązanie szerokiej współpracy z regionalnymi podmiotami kultury, dziedzictwa i turystyki

 • rewitalizacja miasta z uwzględnieniem jego charakteru

Na realizację programu zamierzamy pozyskiwać wszystkie możliwe środki zewnętrzne. Będziemy starali się wykorzystać własny istniejący potencjał i kapitał ludzki. Zadbamy o jakościową poprawę życia mieszkańców naszej gminy.

Będziemy starali się o regionalną atrakcyjność między innymi poprzez kontynuację współpracy z miastami partnerskimi. Podejmiemy starania o wpisanie obwodnicy Głogówka do programu budowy dróg krajowych na najbliższe lata. Deklarujemy że zrobimy wszystko że Gminna Głogówek była miejscem atrakcyjnym, jak i również była dobrym i przyjaznym miejscem do życia.

Rozwinięcie i uszczegółowienie programu nastąpi na poszczególnych zebraniach przedwyborczych na które, to serdecznie zapraszamy.

Zmieniony: Piątek, 24 Październik 2014 10:24