Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Program Wyborczy KWW Niezależni Razem Drukuj
Wybory - Wybory 2014
Autor: Przemysław Pryka   
Środa, 08 Październik 2014 10:23

Program Wyborczy

KWW "Niezależni Razem"

http://www.niezaleznirazem.pl/

 

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 • DALSZA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI (SOŁECTWA)
 • WSPIERANIE ODDOLNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW (OSP,KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, ZWIĄZEK ROLNIKÓW ŚLĄSKICH, ZWIĄZEK KOBIET ŚLASKICH, TSKN, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GŁOGÓWKA, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOLEI, KLUBY SPORTOWE)

ROZWÓJ OŚWIATY

 • DALSZE TWORZENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ ORAZ SPORTOWEJ (BOISKO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W MOCHOWIE I W TWARDAWIE)
 • UZYSKANIE EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH POPRZEZ DALSZĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH (BIEDRZYCHOWICE)

ROZWÓJ SPORTU I TURYSTYKI

 • DALSZE UDZIELANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH PROPAGUJĄCYCH ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • WSPIERANIE INICJATYW TURYSTYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ AGROTURYSTYKI Z WYKORZYSTANIEM RZEKI OSOBŁOGI (SPŁYWY KAJAKOWE NA ODCINKU RACŁAWICE ŚLĄSKIE - MOCHÓW ORAZ MOCHÓW-KIERPIEŃ) , PARKU MIEJSKIEGO (W DOLNEJ CZĘŚCI BUDOWA SKATE PARKU, ZJEŻDŻALNI ORAZ DRÓG DLA UŻYTKOWNIKÓW ROLEK)
 • ZAGOSPODAROWANIE LINII KOLEJOWEJ RACŁAWICE ŚLĄSKIE – GŁUBCZYCE ORAZ WYKORZYSTANIE DWORCA KOLEJOWEGO I ISTNIEJĄCEJ LINI RACŁAWICE ŚLĄSKIE – GŁUBCZYCE
 • ZASTOSOWANIE EKOLOGICZNYCH ROZWIĄZAŃ (KOLEKTORY SŁONECZNE) NA BASENIE GMINNYM W CELU WYDŁUŻENIA SEZONU KĄPIELOWEGO
 • ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 • UTWORZENIE GIMNAZJALNEJ KLASY SPORTOWEJ PIŁKI KOBIECEJ
 • UTWORZENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO MŁODYCH ADEPTÓW
 • DALSZE WSPIERANIE REMONTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I SAKRALNYCH POPRZEZ UDZIELANIE DOTACJI
 • WSPIERANIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI CARITAS POLSKA

ROZWÓJ KULTURY

 • UTWORZENIE BAZY DLA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ
 • ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ W PARTNERSTWIE PRYWATNO-PUBLICZNYM
 • KONTYNUOWANIE ORGANIZACJI IMPREZ CYKLICZNYCH (JARMARK ŚW. JERZEGO, DNI GMINY, PIKNIK KOLEJOWY , POŻEGNANIE LATA, DOŻYNKI GMINNE, KONCERTY LORETAŃSKIE, FESTIWAL BEETHOVENOWSKI, PLENER MALARSKI IM. JANA CYBISA)
 • PROPAGOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI I TRADYCJI MIESZKAŃCÓW GMINY GŁOGÓWEK
 • KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI I DOROSŁYCH W MGOK

ZDROWIE

 • WDROŻENIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
 • PROPAGOWANIE ROZWOJU SPORTU I TURYSTYKI

EKOLOGIA

 • MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

 • REMONT ULICY JANA PAWŁA II
 • REMONT ULICY ŚW. ANNY
 • REMONT DRÓG POLNYCH
 • BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI RZEPCZE, KIERPIEŃ ORAZ WRÓBLIN
 • MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ULICY WIELKIE ORACZE, MŁYŃSKIEJ I PIASTOWSKIEJ
 • ZAGOSPODAROWANIE PUSTOSTANU BUDYNKU SZPITALNEGO NA CELE MEDYCZNE I ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG ORAZ ADAPTACJĘ NA CELE SPOŁECZNE I W MIARĘ POTRZEB NA MIESZKANIA KOMUNALNE
Zmieniony: Piątek, 24 Październik 2014 10:24