Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Szczególni goście w Głogówku Drukuj
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Stanisław Młynarski   
Piątek, 29 Czerwiec 2007 13:48
Nasze małe, zabytkowe miasto pochwalić się może nie tylko bogatą historią, ale gośćmi, którzy w Roku Jubileuszowym u nas przebywali. Są to ludzie, których nazwiska już dziś zapisały się na kartach zasłużonych dla literatury, kultury, religii naszego kraju.

Wiosną, od 28 V do 4 VI w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku O.Franciszkanie zorganizowali Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Msze, wykłady, wystawy, a wszystkiemu przyświecała jedna myśl „Wartości Chrześcijańskie w odniesieniu do rodziny. Autorka książki „Śląskie rozprawianie” pani Anna Myszyńska wzruszyła swoich słuchaczy wspomnieniami o swoim domu rodzinnym, starała się przekazać młodym małżeństwom rady dotyczące wychowania dzieci w duchu religijnym. Pani Anna jest częstym gościem w Głogówku, to przecież jej rodzinne strony, tu ma przyjaciół, którzy podobnie jak ona kochają wszystko co związane jest ze Śląskiem i jego piękną gwarą.

Któreż miasto może się pochwalić bytnością prof. dr Jana Miodka? Jego referat „Kościelna Ojczyzna-Polszczyzna” wygłoszony spokojnie, z dozą humoru sprawił, że parafianie zapomnieli o tym, że znajdują się w kościele. I chociaż w czasie tego akademickiego nastroju w wykładzie pojawiały się terminy zrozumiałe tylko dla językoznawców, polonistów, to szczególny dar profesora, jakim jest umiejętność wzbudzania zainteresowania zadowoliły słuchaczy. Gorące brawa, kolejki po autografy najpopularniejszego profesora, łzy wzruszenia i kwiaty od dawnych studentów wrocławskiej filologii polskiej zakończyły to spotkanie.

Kulminacyjnym punktem dochodów TKCH była obecność na mszy marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Grześkowiak. Towarzyszyli jej senator Bogdan Tomaszek, poseł na Sejm Franciszek Szelwicki i wojewoda opolski Amam Pędzioł. Nasi honorowi goście wysłuchali mszy świętej w kościele franciszkańskim. W referacie „Służba życiu zadaniem na progu trzeciego tysiąclecia” pani marszałek mówiła o pilnej potrzebie obrony życia na każdym etapie rozwoju dziecka, o roli ojca i matki w rodzinie. Alicja Grześkowiak przekazała klasztorowi godło Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, co spotkało się z gorącym aplauzem wiernych. Całą imprezę uświetniły występy chórów z Brożca, orkiestry z Góry Św. Anny, chóru z Głubczyc. Ich niezwykłe łosy, piękne pieśni trudno zapomnieć. Sam prof. Miodek powiedział: „…utwierdziłem się w przekonaniu, że ze wszystkich regionów najpiękniej śpiewa Opolszczyzna”.

Minęły dwa miesiące, a Głogówek znowu przeżywa ucztę duchową. Z dumą wspominamy inaugurację II roku Głogóweckiej Akademii Wiedzy, którą to uświetniła obecność naszego Arcybiskupa Ordunariusza Alfonsa Nossola. Członek Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan był w Głogówku nie tylko zacnym gościem, ale wykładowcą. Jego referat nosił tytuł: „Ekumenizm: rola Kościoła w pojednaniu między kulturami i narodami”.

Temat trudny, często poruszany przez znakomitych ludzi na całym świecie. Oto kilka mądrych zdań, które starałam się zanotować i przemyśleć.

  1. Ekumenizm ma za zadanie scalanie wyznań, kultur, mentalności. Musi integrować kościół w kręgu wszystkich wyznań.
  2. My chrześcijanie nie możemy się tylko tolerować, ale zaakceptować.
  3. Jedność kościoła musi przybierać holistyczny wymiar; winna opierać się na ewangelickiej głębi, katolickiej szerokości religijnej i prawosławnym dynamizmie.
  4. Kościół powinien zadbać o to, by przekazać ludziom jak najwięcej światłości Chrystusa.

Słowami poety Josepfa Freiherra von Eichendorffa „Tam, gdzie stoi entuzjasta, jest szczyt świata”. Arcybiskup pochwalił tych wszystkich, dzięki którym powstała GAW. Do ich grona ośmielam się dołączyć tych entuzjastów, którzy zapraszają do nas tak znakomitych gości.

 
Podobne artykuły: