Głogówek Online
 
24 | 10 | 2017
Dziesięć lat minęło… Drukuj
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Elżbieta Dziewońska   
Piątek, 13 Listopad 2009 00:14
Obchody jubileuszu z okazji dziesięciolecia Publicznego Gimnazjum im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku, połączono z wręczeniem szkole sztandaru. Przygotowania trwały wiele miesięcy, trudno wymierzalny jest stan napięcia przed imprezą, bo tak wiele działań musiało zostać zapiętych na przysłowiowy „ostatni guzik”, od tego by nie zawiódł sprzęt, gdy padała komenda „do hymnu”, poprzez wystawy, przedstawienie, przygotowanie strojów z epoki, dobrze zorganizowaną szatnię i stosowny skład „królewskiego poczęstunku” po okolicznościowe publikacje „Dziesięć słów na dziesięciolecie”, rozszerzone wydanie „Słownika gwary śląskiej Głogówka i okolic”, i płytkę z  prezentacjami multimedialnymi byłych uczniów. Tylko sam sztandar wykonany został z dużym wyprzedzeniem i spokojnie czekał.

Kiedy dyrektor  najpierw mówił, a potem ukląkł i ucałował sztandar, wszyscy poczuli, że chwila jest wyjątkowa. Uczniowie byli już wyciszeni podczas nabożeństwa w kościele parafialnym. Może nie wszystko zrozumieli z kazania wygłoszonego przez Księdza Biskupa Andrzeja Czaję, na temat hasła na sztandarze „KU PRAWDZIE I ODPOWIEDZIALNOŚCI, a potem z wykładu naukowego dyrektora szkoły na ten sam temat, ale na pewno zapamiętali, że to słowa ważne i zobowiązujące.

Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum

Kiedy na scenę weszły poczty sztandarowe Urzędu Miejskiego, szkół gminy, bractwa strzeleckiego, na widowni miejscowego Domu Kultury ucichli nawet najwięksi szkolni rozrabiacy. Długo trwała uroczystość przekazania sztandaru, bo to rozbudowany ceremoniał - akty nadania podpisywali fundatorzy, oni też wbijali gwoździe na drzewcu i jeszcze ślubowanie uczniów, ale wszystko odbyło się w skupieniu, ciszy, wywoływało wzruszenie, bo wszyscy czuli, że chwila jest wyjątkowa.

Ze sceny padło dużo dobrych słów, gratulacji i życzeń dla szkoły na następne dziesięciolecia. Były uściski, kwiaty, prezenty. Wielkim i wyjątkowo urokliwym prezentem jaki przygotowali uczniowie dla  obecnych na uroczystości, był spektakl słowno – muzyczny „Wizyta króla”. Barwne, dynamiczne, dowcipne przedstawienie Królowi Janowi Kazimierzowi pokazujące realia szkoły.

Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum

Droga do szkoły tym razem była inna -  uczniowie w strojach z epoki prowadzili korowód gości, przemarsz uatrakcyjniła orkiestra dęta. I miłym akcentem było, że prawie wszyscy skorzystali z zaproszenia na poczęstunek szwedzkiego - królewskiego stołu, z główną atrakcją - fontanną czekolady, co stworzyło niepowtarzalną okazję do rozmów, wymiany poglądów. Wszyscy chętni  mogli, pod opieką nauczycieli – przewodników,  zobaczyć Izbę Śląską oraz wystawy pokazujące dokonania szkoły w dziesięcioleciu.

O randze imprezy może świadczyć obecność wielu ważnych, życzliwych szkole gości, a długa jest lista tych, którzy zaszczycili społeczność szkoły swoją obecnością:

 • Jego Ekscelencja Andrzej Czaja, Ksiądz Biskup Diecezji Opolskiej,
 • Ksiądz Joachim Kobienia, Kanclerz Kurii Biskupiej w Opolu,
 • Janina Okrągły, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ryszard Donitza, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego,
 • Rafał Rippel, Opolski Wicekurator Oświaty,
 • Aurelia Stępień, Dyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Opolskiego Kuratorium Oświaty,
 • Radosław Roszkowski, Starosta Prudnicki,
 • Józef Skiba, Wicestarosta Prudnicki,
 • Józef Janeczka, przewodniczący Rady Powiatu i radni Rady Powiatu,
 • Andrzej Kałamarz, Burmistrz Głogówka,
 • Barbara Wróbel, Wiceburmistrz Głogówka,
 • Krystyna Mulka, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku oraz radni Rady Gminy,
 • Ksiądz Ryszard Kinder Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku
 • Krzysztof Hura, Gwardian Klasztoru o.o Franciszkanów Konwentualnych w Głogówku oraz księża.
Sztandar przekazali szkole jego fundatorzy:
 • Hubert Kopiec, Przewodniczący Rady Rodziców,
 • Kornelia i Edmund Kania,
 • Klaudia i Waldemar Kurspiot,
 • Ewa i Piotr Poremba,
 • Brygida i Klaudiusz Jarosz,
 • Grzegorz Arian – Prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej Głogówek
 • Józef Janik, Przewodniczący Radu Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku

Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum

Na uroczystość  przybyli także dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu i Policji, kierownicy referatów oświatowych Urzędu  Miejskiego, przedstawiciele Związków Zawodowych, przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców i przede wszystkim aktualni i byli nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie. Byli także ci, którzy stanowią grono przyjaciół, którzy wspierają szkołę w realizacji zadań statutowych, a wśród nich przede wszystkim Rada Rodziców. Z zaproszenia skorzystali także przedstawiciele prasy i radia.

Darczyńcy, dzięki którym możliwe było sfinansowanie publikacji i przygotowanie całej uroczystości to:

 • Restauracja DUET Państwa Nowaków
 • Gminna Spółdzielnia SCH w Głogówku
 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe  Alfred Morawiec
 • Firma Instalatorstwo sanitarne co i gaz  - Józef Barnert
 • Firma MATEX  Państwa Kunertów
 • Firma Transport osobowy Państwa Jednorogów
 • Firma DREWNIAK -  Państwa Jurkowskich

Społeczność  Gimnazjum dziękuje wszystkim przyjaciołom szkoły za wsparcie przez minionych dziesięć lat.

Na 10 lat istnienia gimnazjum można spojrzeć również tak: to 11 inauguracji roku szkolnego i 8 pożegnań trzecioklasistów (jeżeli ktoś nie wierzy niech sam policzy). Młodzież  przychodzi i odchodzi ze szkoły,  a  nauczyciele zostają. Ale nie znaczy to, że oni się zmieniają,  a  my jesteśmy tacy sami. Nie. Dzięki młodym ludziom ten sam, od strony formalnej program, jest zawsze inny, staje się programem niepowtarzalnym, tworzonym poprzez ich pasje zainteresowania, a nawet przez ich roztargnienie, lekkomyślność i dowcipy. Pozwala to również nam pedagogom wzrastać. I za to składamy Wam, Uczniom serdeczne podziękowania. 

Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum Nadanie sztandaru w Gimnazjum

Życzymy wszystkim absolwentom, aby w tych trudnych czasach potrafili zachować młodzieńczy entuzjazm i wiarę, że warto dążyć do prawdy, dobra i piękna.

Andrzej Szała
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Króla Jana Kazimierza
w Głogówku
Zmieniony: Piątek, 13 Listopad 2009 00:32