Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Dąb papieski u Franciszkanów w Głogówku Drukuj
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Paweł Dybka OFMConv   
Poniedziałek, 12 Październik 2009 17:43

Franciszkanie z Głogówka troszcząc się o upamiętnienie Sługi Bożego Jana Pawła II z racji IX Dnia Papieskiego zatytułowanego „Jan Paweł II – Papież Wolności” upamiętnili jego osobę i działalność pasterską posadzeniem na placu między kościołem a klasztorem Dębu Papieskiego* o numerze certyfikatu 281.

„Niech to będzie żywy pomnik, który będzie wzrastał razem z Wami i waszymi dziećmi i młodzieżą, której przekażecie to wszystko co Jan Paweł II nam dorosłym zostawił. Będziecie tu przychodzić i patrzeć i opowiadać tym, którzy nie mieli łaski osobistego poznania Sługo Bożego, bo przecież każdy z nas spotkał i spotyka Go inaczej" – mówił w homilii do zebranych o. Paweł Dybka – wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów.

Dzień Papieski - 11.10.2009 Dzień Papieski - 11.10.2009 Dzień Papieski - 11.10.2009

Cytując słowa piosenki zespołu Golec uOrkiestra, zatytułowanej Leć muzyczko: „On ducha w podarte żagle tchnął; W dniach niedoli pod opiekę wziął; Swą ojczyznę jak łupinkę kruchą; Na szerokie wody pchnął. Dostrzegając w nas wolności głód; Mocą boga ojca sprawił cud; Suchą stopą przez "czerwone morze"; Przeprowadził polski lud – przypomniano wielką pracę i modlitwę jaką Jan Paweł II włożył by słowa: „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” mogły zmienić życie naszej Ojczyzny, Polaków, świata i każdego z nas.

Dzień Papieski - 11.10.2009 Dzień Papieski - 11.10.2009< Dzień Papieski - 11.10.2009

„Rodzicami Chrzestnymi” Dębu Papieskiego zostali członkowie Bractwa Strzeleckiego działającego w Głogówku zebrani podczas mszy św i na palcu przyklasztornym, którzy wraz z o. gwardianem Krzysztofem Hurą, chłopcem o imieniu Antoni (najmłodszym członkiem Bractwa) i Królem Strzelców oraz wikariuszem prowincji dokonali posadzeniu Dębu.

Dzień Papieski - 11.10.2009 Dzień Papieski - 11.10.2009 Dzień Papieski - 11.10.2009

Tak jak jest napisane na naszym sztandarze: Ćwicz oko i dłoń w Ojczyzny obronie – mówił przedstawiciel Bractwa Strzeleckiego - tak i my pragniemy dbać, by młodzi przez współzawodnictwo sportowe i przekazywane im przez nas wartości, mogli uczyć się od Jana Pawła II miłości do Boga, Kościoła, Ojczyzny i drugiego człowieka. Jesteśmy dumni że możemy być opiekunami tego Dębu Papieskiego. Dziękujemy oo. Franciszkanom za to wyróżnienie.

Dzień Papieski - 11.10.2009 Dzień Papieski - 11.10.2009 Dzień Papieski - 11.10.2009

Uroczystości zakończono modlitwą o wyniesie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II

*Dąb papieski – określenie stosowane w stosunku do dębów zasadzonych w różnych miejscach Polski z sadzonek pochodzących z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II. Historia papieskich dębów zaczęła się 28 kwietnia 2004, w czasie jednej z pielgrzymek polskich leśników. To wtedy leśnicy zawieźli 2,5 kg nasion Chrobrego, najstarszego dębu szypułkowego w Polsce, do Watykanu (wiek dębu Chrobrego ocenia się na 745 lat). Do Polski nasiona wróciły z błogosławieństwem Jana Pawła II i od tej pory każdy "potomek" Chrobrego nazywany jest dębem papieskim. W maju 2004 żołędzie otrzymały certyfikat i świadectwo pochodzenia. Następnie trafiły do gospodarstwa szkółkarskiego w Nędzy, należącego do nadleśnictwa w Rudach Raciborskich. 630 nasion dojrzewało tam dwa lata, najpierw w pawilonach foliowych, później pod gołym niebem. Przetrwało 514 sadzonek. W tym czasie "dzieci" Chrobrego zostały podzielone między nadleśnictwa, szkoły, seminaria duchowne i sanktuaria w całej Polsce. Każda sadzonka posiada stosowny certyfikat z nadanym kolejnym numerem. Zamierzeniem leśników polskich jest, aby te dęby rosły w całym kraju, w miejscach szczególnie związanych z działalnością Jana Pawła II i żeby były żywym i długowiecznym - jak dąb Chrobry - pomnikiem czasów, gdy po ziemi chodził papież Polak.(za: http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_papieski)

Zmieniony: Poniedziałek, 12 Październik 2009 18:02