Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Fundacja Glogovia i Statuetka św. Bartłomieja Drukuj
Ziemia Głogówecka - Relacje
Autor: Henryka Młynarska   
Piątek, 01 Luty 2008 02:00

Głogówek to miasteczko bogate w zabytki. Tylko niektóre udało się zabezpieczyć przed postępującym zniszczeniem. Wiele z nich, a przede wszystkim zamek Oppersdorffów czeka na renowację. W 2004 r. dzięki staraniom ks. Proboszcza Ryszarda Kindera Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja powołała do życia Fundację Glogovia. Jej priorytetowym celem jest konserwacja, restauracja i rekonstrukcja cennych elementów obiektów sakralnych miasta. Nie tylko troska o ochronę zabytków, ale popieranie i promocja badań naukowych, a także wspieranie działań zmierzających  do zachowania świetności Głogówka - to cele fundacji.

Prezesem tej organizacji jest nauczyciel dr Andrzej Szała, wiceprezesem ks. Proboszcz R. Kinder, sekretarzem mecenas Zbigniew Łątka. Wszystkie funkcje są pełnione nieodpłatnie i honorowo. Zainteresowani tą działalnością mieszkańcy Głogówka dobrowolnie przekazują 1% podatku dochodowego na rzecz fundacji, co pozwala gromadzić środki finansowe potrzebne na realizację szlachetnych celów. Informacje na temat Fundacji Glogovia znaleźć można na stronie internetowej (www.fundacja.glogovia.pl).

 

Józef Matysek ze Statuetką św. Bartłomieja
Zgodnie z paragrafem szóstym Statutu Fundacji może ona ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom zasłużonym. Stało się to faktem podczas Koncertu Wdzięczności dedykowanemu tym, którzy całym sercem zaangażowali się w ratowanie zabytków sakralnych miasta. Symbolem wdzięczności uczyniono Statuetkę św. Bartłomieja (patrona głogóweckiej parafii). Nagroda ta ma być wręczana corocznie. Po raz pierwszy otrzymał ją Józef Matysek - emerytowany kościelny, za swoją pasję ochrony, ratowania głogóweckich zabytków sakralnych i długoletnią służbę Kościołowi. Nadmienić trzeba, że działalność, praca, wspaniałe dokonania, skromne życie laureata znają wszyscy mieszkańcy. Z dumą przypomnieć należy, iż Józef Matysek odznaczony został przez Papieża Jana Pawła II najwyższym orderem kościelnym „Pro Ecclesia Pontifice”.

 

Zmieniony: Sobota, 07 Listopad 2009 20:51