Głogówek Online
 
16 | 12 | 2017
Placówka Misyjna Kościoła Wolnych Chrześcijan w Głogówku Drukuj
Organizacje - Kościół Wolnych Chrześcijan
Autor: Przemysław Piłatowicz   
Niedziela, 10 Luty 2013 19:59

Kim jesteśmy:

Wolni Chrześcijanie przynależą do radykalnego skrzydła Reformacji protestanckiej i wraz z innymi kościołami Reformacji wyznają, że podstawą naszej wiary jest jedynie Pismo Święte (sola scriptura), nasze zbawienie jest wyłącznie z łaski (sola gratia) i osiągane jest wyłącznie przez wiarę (sola fidae).


W co wierzymy:

Wierzymy, że całe stworzenie, jego konstrukcja, przeznaczenie i życie jednoznacznie wskazuje na to, że istnieje wszechmocny Autor, który nie tylko stworzył świat, ale ciągle podtrzymuje jego istnienie. Bóg stworzył też ludzi, aby przedstawiali sobą, swoim życiem to, jaki On jest. Stworzył Wszechświat, byśmy Go chwalili, ciesząc się życiem w bliskiej zażyłości z Nim.

Bóg nadał pewien nakaz, który Adam z Ewą złamali. Od tamtej pory wszyscy posiadamy serca, które nie chcą czynić tego, co Bogu się podoba. Nie kochamy Go z całego serca, duszy i siły swojej. Pomyśl ile razy złamałeś Jego Przykazania, ile razy skłamałeś, wziąłeś coś co nie należało do ciebie, byłeś nieposłuszny rodzicom,pożądałeś czegoś, lub kogoś. Jesteśmy buntownikami z urodzenia i ostatnie co chcemy to podporządkować się Jego woli. Słowo Boże przestrzega jednak, że Bóg będzie żądał od nas zdania rachunku za to, jak żyliśmy.

To co posiadasz, jak i to kim jesteś - wszystko jest własnością Boga, który stworzył świat i pozwala byś z tego korzystał. Biblia mówi, że człowiek posiada jedno życie, a potem każdy spotka się z wszechmogącym i wszystkowiedzącym Bogiem twarzą w twarz na Sądzie Ostatecznym. Jeśli złamałeś choć w jeden Boży nakaz, to powinieneś czuć lęk przed tym spotkaniem. Bóg jest sprawiedliwym sędzią, więc nie da się go przekupić dobrymi uczynkami. Jak sprawiedliwy Bóg mógłby uniewinnić tego, który jest winny? Czy nazwałbyś sprawiedliwym sędzią tego, który wypuścił na wolność zabójcę, bo ten okazał skruchę? Bóg nie jest złym, czy skorumpowanym sędzią.

Bóg okazał swoje miłosierdzie 2000 lat temu, kiedy posłał swojego Syna, by wziął na siebie karę, która należy się złoczyńcom i umarł w ich miejsce. Każdy z nas powinien umrzeć i być potępiony na wieczność za każdy swój grzech. Choć Bóg mógłby nas zostawić w takim stanie jakim jesteśmy, to jednak Jezus wziął na siebie całą naszą winę i Bóg Ojciec potraktował swojego jedynego Syna jak przestępcę wylewając na Niego cały gniew, który się należał każdemu z nas. Następnie Jezus po tym wszystkim zmartwychwstał pokazując, że Jego ofiara za nas została przyjęta przez Ojca i pokonał śmierć i usunął potępienie.

Teraz wzywa wszystkich do nawrócenia od grzechu i uwierzenia w to, że w Jego śmierci i zmartwychwstaniu mamy całkowite przebaczenie grzechów. Pojednaj się z Bogiem póki jest jeszcze czas!

Co robimy:

Spotykamy się w Głogówku, śpiewamy, modlimy się i studiujemy Biblię. Mówimy również wszystkim, którzy są chętni do rozmowy o tym kim jest i co zrobił dla nas Jezus Chrystus i jak uzyskać przebaczenia ze wszystkich grzechów i pewność życia wiecznego w niebie. Nie chodzi nam o zmianę kościoła, czy religii. Chodzi nam o coś dużo, dużo większego. Pragniemy, aby każdy pokutował i nawrócił się do swojego Stworzyciela i zaufał Jezusowi Chrystusowi, że Ten może go zbawić od wiecznej kary i żył świętym życiem tutaj na ziemi.

Kontakt z nami:

Skontaktować się z nami można przez formularz znajdujący się na naszej stronie. Zapraszamy do siebie wszystkich chętnych do studiowania wspólnie Biblii, czy chociażby rozmowy.

strona www: glogowek.kwch.pl
nasz blog: tylkopismo.blogspot.com

Zmieniony: Niedziela, 10 Luty 2013 20:03