Głogówek Online
 
24 | 11 | 2017
Wywiad z Wicestarostą Powiatu Prudnickiego Panem Józefem Skibą Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Janusz Wiszniewski   
Środa, 17 Listopad 2010 17:12

Jak Pan ocenia minioną kadencję w Powiecie Prudnickim?

Oceniam ją dobrze. Na początku trzeba było zapoznać się z zadaniami powiatu, tymi zrealizowanymi, jak i wytyczyć sobie cele do wykonania w przyszłości. Rozpoczęliśmy od uporządkowania sprawy zadłużenia jakie w spadku otrzymaliśmy po likwidacji prudnickiego ZOZu (16 mln zł):  rozliczyć się z dłużnikami i starać się o zwrot pieniędzy z budżetu państwa. Wygraliśmy sprawę w sadzie z Narodowym Funduszem Zdrowia i odzyskaliśmy 1,3 mln zł, a następnie, po trudnych negocjacjach, przyznano nam 3,5 mln zł z budżetu państwa. Równolegle z prowadzonymi pracami nad uporządkowaniem zadłużenia, musieliśmy przygotowywać naszych pracowników do absorbcji  środków unijnych, które w tej kadencji  były możliwe do przyjęcia.

No właśnie, jak sobie z tym poradziliście?

Mogę powiedzieć, że zastaliśmy „nieuprawiony ugór”. Pracownicy Starostwa w poprzedniej kadencji nie występowali o żadne środki unijne, a w związku z tym nie mieli pojęcia jak się to robi. Wspólnie z pracownikami przygotowywaliśmy projekty, co w konsekwencji dało fantastyczne efekty. W minionej kadencji złożyliśmy 52 projekty do różnych programów unijnych uzyskując 35,6 mln zł.! Były to projekty inwestycyjne skierowane na drogi i budynki oświatowe, a także projekty tzw. miękkie skierowane na inwestycje w ludzi i promocję Powiatu. W ramach tych projektów wyremontowaliśmy ponad 20 km dróg, wykonaliśmy remonty kapitalne i wyposażyliśmy budynki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Prudniku. W Głogówku remontami objęliśmy internat Ośrodka Szkolno Wychowawczego, Zespół Szkół, a obecnie kończymy remont Domu Dziecka.  Na zakończenie kadencji w miesiącu listopadzie br. w naborze do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zatwierdzono nam projekty na remonty dwóch dróg powiatowych przebiegających przez Głogówek. Są to: ul. 3 Maja i ul. Wiejska (wartość robót 2,2 mln zł), gdzie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, a chodniki będą przebudowane na ścieżki pieszo – rowerowe oraz droga Mionów – Mochów (wartość 3,8 mln zł), gdzie również zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni i wymianie poddane zostaną istniejące chodniki w Błażejowicach i Mochowie. Dodatkowo w tym tygodniu otrzymaliśmy z Urzędu Marszałka Województwa Opolskiego informację o przyznaniu 2,1 mln zł ze środków unijnych na remont drogi  Biała – Rostkowice, gdzie wartość zadania wynosi 4,2mln zł. Łącznie tylko w tym ostatnim okresie wartość zadań wynosi 10,2 mln zł z czego dotacji otrzymamy 5,1 mln zł.

Wyniki imponujące! Poza inwestycjami na pewno były jeszcze inne sprawy bardzo ważne zadania, z którymi musieliście się zmierzyć, chociażby jak oświata czy służba zdrowia?

Wydatki na oświatę zajmują ponad połowę budżetu powiatu. Przyznana subwencja na pokrycie wydatków w oświacie nie wystarcza na realizację prowadzonych zadan. Pracujemy nad tym, aby te wydatki można było zrównoważyć. W najbliższym czasie nieuniknione będą rozwiązania doprowadzające do optymalizacji szkół w powiecie wymuszone czynnikami ekonomicznymi z jednej strony, a jakością kształcenia i poziomem edukacyjnym z drugiej strony. Chcemy, aby nasze szkoły były wyposażone w dobry na miarę XXI w. sprzęt edukacyjny. Dlatego już od początku przyszłego roku wprowadzamy do szkół program finansowany ze środków unijnych „e-szkoła”, gdzie szkoły zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt elektroniczny z tablicami multimedialnymi, komputerami, dziennikami elektronicznymi, a rodzice nie wychodząc z domu będą mogli za pomocą Internetu kontrolować postępy w nauce swojego dziecka. Środki finansowe na realizację tego zadania z unii europejskiej mamy już zapewnione.Jeżeli zaś chodzi o służbę zdrowia to muszę powiedzieć, że po zmianie Zarządu PCM, powoli podnosi się poziom świadczonych usług medycznych. Szpital dzięki pozyskaniu środków unijnych zakupił nowy sprzęt diagnostyczny tj: tomograf komputerowy, mammograf, ultrasonograf, wyposażył w nowy sprzęt salę chirurgiczną.  Powoli kompletowana jest specjalistyczna kadra lekarska, co w przyszłości zapewni nam świadczenie usług na bardzo wysokim poziomie.

Współpracuje Pan z wieloma organizacjami społecznymi organizując wspólne imprezy. Jak w przyszłości widzi Pan organizację pikniku kolejowego w Racławicach Śl.?

Piknik kolejarski pn. „ Koleją po pograniczu polsko-czeskim” jest już znaną i oczekiwaną przez społeczeństwo imprezą o zasięgu regionalnym. Nie wolno tej szansy dla rozwoju Racławic Śl. zmarnować, a powiem więcej, trzeba ją bardziej rozwijać i uatrakcyjnić, po to, aby w niedalekiej przyszłości uruchomić przewozy weekendowe z Głubczyc do Racławic Śl. na oddane do użytku wyrobiska żwirowe zagospodarowane na turystykę wodną wypoczynkową np. kąpieliska. Ponadto należałoby wykorzystać nieużywana część peronu z przeznaczeniem na skansen transportu kolejowego. Do tego będziemy wspólnie dążyć.

Na zakończenie zadam pytanie.  Czym zajmuje się Pan w czasie wolnym?

To w zależności ile mam tego czasu, bo nie zawsze zdarza się tak, że kończę pracę o godz.. 15.30 Często muszę uczestniczyć w różnych spotkaniach, więc do domu przyjeżdżam późno. Ale jak mi się uda wygospodarować trochę czasu, a szczególnie w weekendy, to spędzam go na działce. Dużą satysfakcję i konieczne wyciszenie daje mi wędkowanie, gdzie na łonie natury można dobrze wypocząć zapominając o troskach życia powszedniego. Poza tym z racji nabytych umiejętności, chętnie pomagam parafiom przy pozyskiwaniu środków unijnych na ratowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się w kościołach. Tylko w ostatnim okresie byłem autorem dwóch projektów dla parafii we Wierzchu (remont plebanii), parafii w Kierpniu (remont dachu w kościele), parafii w Głogówku (remont organów) i trzech projektów dla kościoła oo. Franciszkanów w Głogówku. Łączna wartość tych projektów to ponad 2mln zł.  Pisałem również projekty na remont i wyposażenie Farskiej Stodoły. Wszystkie projekty wykonuję nieodpłatnie i sprawia mi to niesamowita satysfakcję.

Czego Panu życzyć w najbliższych wyborach?

Życzyłbym sobie, aby wyborcy w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010r postawili na ludzi doświadczonych, sprawdzonych, posiadających wiedzę potrzebną dla rozwoju gminy, powiatu czy województwa. Tylko tacy ludzie dają szansę właściwego rozwoju naszego regionu.

Dziękuję za rozmowę.

Janusz Wiszniewski

Janusz Wiszniewski jest kandydatem do Rady Powiatu Prudnickiego z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Ziemia

Józef Skiba jest kandydatem do Rady Powiatu Prudnickiego z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

 

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 19:25