Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Program KWW Tradycja i Rozwój Gminy Głogówek Drukuj
Wybory - Wybory 2010
Autor: Regina Gnilka   
Czwartek, 11 Listopad 2010 19:41

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Tradycja i Rozwój Gminy Głogówek

 1. Zapewnienie kompleksowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy Głogówek.
 2. Bezpieczeństwo obywateli.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców Gminy.
 4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 5. Przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu substancji mieszkaniowych.
 6. Stworzenie możliwości poprawy lokalnej komunikacji poprzez otwarcie rynku dla firm.
 7. Dbałość o parki, tereny zielone, użytki ekologiczne.
 8. Dbanie o zabytki i dziedzictwo kulturowe oraz rozwój instytucji kulturalnych.
 9. Prowadzenie polityki prorodzinnej.
 10. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządności.
 11. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi.
Zmieniony: Piątek, 12 Listopad 2010 08:54