Głogówek Online
 
24 | 10 | 2017
Renesans Głogóweckiego Bractwa Strzeleckiego Drukuj
Organizacje - Bractwo Strzeleckie
Autor: Henryka Młynarska   
Niedziela, 22 Lipiec 2007 14:59
Głogówek, jak przystało na prastare miasto, posiadał w średniowieczu  charakterystyczną architekturę, której celem była obrona mieszkańców. W czasie najazdów obcych wojsk gród chroniły mury obronne z wieżami strzelniczymi. Już w XIII wieku mieszczanie zakładali bractwa strzeleckie, których rolą było utrzymanie sprawności bojowej jej członków. Raz w roku organizowano zawody, podczas których wybierano najlepszego strzelca, obwoływano go „królem kurkowym” .

Bractwo Strzeleckie
Historię Bractwa Strzeleckiego w Głogówku trudno zrekonstruować, gdyż wiele dokumentów zaginęło. Ocalały artykuły przedwojennego badacza kultury Śląska, Josepha Streckego, które pozwalają nam  współczesnym dotrzeć do cennych informacji o głogóweckim bractwie. Dotyczą  one  między innymi najstarszego regulaminu z roku 1647, sporządzonego na polecenie hrabiego Georga III Oppersdorffa, rozporządzeń  rady miejskiej i kroniki braci strzeleckiej. Z tej czerpiemy mnóstwo informacji o tradycjach tego związku, np. o udziale strzelców w procesjach Bożego Ciała, cotygodniowym strzelaniu na  wale przed Bramą Kozielską, nagrodach dla najlepszych czy o uroczystym pochodzie bractwa z królem kurkowym. Strzelanie królewskie w Głogówku stawało się swoistym świętem ludowym, festynem dla wszystkich mieszkańców. Rektor Strecke w artykule z 1933 roku zamieszczonym w dodatku do lokalnej gazety „Aus dem Oberglogauer Lande” z niezwykłą dokładnością opisuje historię budowy nowej strzelnicy na Winiarach. Decyzją  radców i hrabiego tam odbywały się najważniejsze imprezy. W 1845 roku Joseph i Agatha Bialek za 130 talarów sprzedali bractwu działkę  na której postawiono  budynki nowej siedziby. Autor artykułu precyzyjnie szkicuje plany obiektu, nanosi daty i nazwy pomieszczeń. W XIX wieku miasto posiada więc aż dwa miejsca na których wprawiano się w strzelaniu według ustalonego porządku. Zawieruchy wojenne nie oszczędziły wielu zabytków miasta, zniknęły z powierzchni dwie bramy i część murów miejskich, zbombardowanych strzelnic  już nigdy nie odbudowano. Dzięki staraniom wielu ludzi, przede wszystkim nauczycieli na Winiarach pielęgnowano tradycje strzeleckie. Pod patronatem LOK na terenie dawnej strzelnicy odbywały się turnieje strzeleckie Młodzież licealną szkolono w ramach zajęć PO, tradycją stały się zawody „Srebrne Muszkiety”.

Reaktywowane w roku 1977 Bractwo Strzeleckie przeżywa swój renesans, kontynuuje trzystuletnią tradycję propagując jednocześnie sport strzelecki. Z roku na rok przybywa członków, są wśród nich nie tylko mężczyźni, ale  także kobiety. Organizatorami zawodów i imprez są: prezes Stanisław Grzegorczyk, wiceprezes Rajmund Cichoń i skarbnik Jacek Nalepa. W terminarzu związku zaplanowano wiele strzeleckich konfrontacji, praktycznie od kwietnia do grudnia strzelcy biorą udział w zawodach np. Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Strzelaniu Powszechnym, Mistrzostwach Samorządowców (pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego), Mistrzostwach Województwa Ligi Obrony Kraju w strzelectwie sportowym, zawodach memoriałowe poświęcone pamięci działaczy strzelectwa sportowego Głogówka (pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego LOK) oraz wielu mniejszych imprez strzeleckich.
Zmieniony: Niedziela, 22 Lipiec 2007 15:10