Głogówek Online
 
15 | 12 | 2017
Wielkie święto Bractwa Strzeleckiego w Głogówku Drukuj
Organizacje - Bractwo Strzeleckie
Autor: Jacek Nalepa   
Sobota, 19 Lipiec 2008 11:47
W drodze na cmentarz
Po roku uroczystych obchodów X lecia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego w Głogówku oraz 360 rocznicy nadania Bractwu pierwszego statutu nadszedł czas wielkiego świętowania.  W minionym roku członkowie Bractwa zorganizowali i sprawnie przeprowadzili dodatkowo 10 imprez uświetniajacych te wydarzenia, doprowadzili do zakończenia rozbudowy zaplecza socjalnego Strzelnicy oraz „dopieścili” cały teren tego obiektu sportowego.

W marcu 2007 r na Walnym Zgromadzeniu Członków stowarzyszenia zapadła decyzja o ufundowaniu dla Bractwa sztandaru. W lutym 2008 r powołano Komitet Obchodów X-lecia na czele którego stanął Prezes Bractwa Stanisław Grzegorczyk. Zadaniem Komitetu było zarówno przekonanie sympatyków strzelectwa sportowego do ufundowania sztandaru jak i przygotowanie samej uroczystości jego wręczenia. Do prac nad przygotowaniem uroczystości oprócz Komitetu Organizacyjnego, który pełnił funkcję „mózgu” włączyła się w miarę możliwości cała brać strzelecka.

Poczet Sztandarowy
Ukoronowaniem tych działań stał się dzień 28 czerwca 2008 r zapisany w Kronice Bractwa jako Dzień Wręczenia Sztandaru.

Obchody rozpoczęła w dniu 27 czerwca o godzinie 18:00 w kościele oo. Franciszkanów Mszą Św. odprawioną w intencji członków Bractwa, ich rodzin oraz za zmarłych braci Krystiana Wyciska i Henryka Bartona. Po uroczystej Mszy Św. członkowie Bractwa  udali się na cmentarz, gdzie złożyli wiązanki na grobach braci .Krystiana i Henryka. Prezes Bractwa Stanisław Grzegorczyk przy każdym grobie przypomniał sylwetki zmarłych kolegów oraz przypomniał ich zasługi dla Bractwa i strzelnicy. Odwiedzono także groby osób w przeszłości  związanych ze Strzelnicą Sportową tj .Rajmunda Tabora,  Jana Grzymka i Eugeniusza Trombika.

Poczet Sztandarowy
28 czerwca o godz. 9:45 sprzed Zespołu Szkół w Głogówku licznie zgromadzeni członkowie Bractwa Strzeleckiego w akompaniamencie młodzieżowej orkiestry dętej MGOK pod batutą Rafała Miczki w asyście pocztów sztandarowych Urzędu Miejskiego, szkół podstawowych,  Zespołu Szkół i Cechu Rzemiosł Różnych przemaszerowali na strzelnicę.  Punktualnie o godz 10:00 Prezes  Stanisław Grzegorczyk w imieniu Króla Bractwa, Marszałków oraz wszystkich członków Bractwa przywitał  przybyłych na tę uroczystość  Starostę Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, Burmistrza Głogówka Andrzeja Kałamarza, Prezesa ZW LOK w Opolu Krzysztofa Hofmana, Dyrektora BZW LOK w Opolu płk. Jacka Sierżyńskiego oraz wielu innych zaproszonych gości. W swim krótkim wystąpieniu Stanisław Grzegorczyk przypomniał historię Bractwa Strzeleckiego do 1945 r i po reaktywacji.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego zopoczęto ceremonię wręczenia Bractwu sztandaru. W imieniu Rady Fundatorów pod aktem ufundowania sztandaru podpisali się Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Robert Galara z firmy Galmet oraz Prezes Bractwa Stanisław Grzegorczyk. Po poświęceniu sztandaru przez o. Piotra Bielenina Rada Fundatorów przekazała sztandar w ręce Bractwa Strzeleckiego. W skład pocztu sztandarowego Bractwa weszli byli królowie: Robert Rypniewski, Janusz Szkodziński i Sławomir Matwijów. Zaszczytną funkcję Chorążego pełnił  Sławomir Matwijów. Po przekazaniu sztandaru miłościwe panujący Król Roman Baran w asyście Marszałków Grażyny Gesler i Sławomira Bogocza złożyli uroczyste ślubowanie.
Bractwo Strzeleckie w Głogówku
Po zakończeniu ceremonii wręczenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystapieniach podkreślali znaczenie Bractwa w propagowaniu strzelectwa sportowego, gratulowali osiągnięć i życzyli wielu dalszych sukcesów. Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przekazł na ręce Prezesa Bractwa upominki w postaci statuetki z herbem Głogówka i pamiątkowego zegara „..aby odmierzał czas wielu dalszych sukcesów Bractwa”.

Przedostatnim punktem uroczystości było wręczenie najlepszym strzelcom „Mistrzom sezonu 2007/2008” pamiątkowych pucharów i dyplomów. Nagrody wręczali Prezes ZW LOK Krzysztof Hofman oraz Dyrektor BZW LOK w Opolu płk Jacek Sierżyński .

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na zwiedzanie okolicznościowej wystawy „Bractwo Strzeleckie w Głogówku wczoraj i dziś”, zwiedzanie Strzelnicy,  słodki poczęstunek a na koniec na „wojskową grochówkę" . W tym dniu funkcję „kuchni wojskowej” pełniła kuchnia Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku. Paniom Urszuli Nikiel i Gizeli Moskwik serdecznie dziękujemy za wysmienity posiłek.
 
Bractwo Strzeleckie w Głogówku
 
Zmieniony: Sobota, 29 Listopad 2008 23:01