Głogówek Online
 
19 | 11 | 2017
Jest projekt uchwały upamiętniającej Jana Cybisa Drukuj
Ziemia Głogówecka - Artykuły i Felietony
Autor: Piotr Bujak   
Wtorek, 09 Październik 2012 07:37

Zbliża się 40. rocznica śmierci wybitnego artysty Jana Cybisa. Setki ulic jego imienia, wiele instytucji, placówek oraz nagród, których jest patronem - to wszystko jedynie potwierdza jego wielkość. Fakt, że wyrósł on z ziemi, którą my zamieszkujemy jest dla nas nie tylko zaszczytem, ale także obowiązkiem. Obowiązani jesteśmy kultywować pamięć o tych największych synach naszego regionu. Właśnie z poczucia obowiązku podjąłem się przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej upamiętniającej wielkiego malarza. Na ręce burmistrza Głogówka skierowany został on 8 października 2012 r.

Poniżej prezentuję Państwu jego treść:
 

 
Wróblin 8.10.2012
Piotr Bujak                                                                                                  

 

                                                                       Burmistrz Głogówka

Sz. P. Andrzej Kałamarz

ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

 

            Szanowny Panie Burmistrzu do niniejszego pisma załączam projekt okolicznościowej uchwały mojego autorstwa, związanej z przypadającą 13. grudnia 40-tą rocznicą śmierci wielkiego człowieka, Jana Cybisa, który na świat przyszedł we Wróblinie pod Głogówkiem, by całą swoją działalnością rozsławiać ziemię głogówecką.

            Zwracam się do Pana, jako Burmistrza, a więc organu gminy dysponującego inicjatywą uchwałodawczą o wniesienie załączonego projektu wraz z załącznikiem 1. pod głosowanie Rady Miejskiej w Głogówku na najbliższej sesji, by przynajmniej w ten sposób oddać hołd Wielkiemu Artyście.

                                                                                              Z wyrazami szacunku 

PROJEKT

Uchwała nr …………….

Rady Miejskiej w Głogówku

Z dnia ……………….

 

w sprawie uczczenia pamięci Jana Cybisa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z uwagi na przypadającą 13 grudnia 2012 r. czterdziestą rocznicę śmierci urodzonego we Wróblinie malarza Jana Cybisa w trosce o popularyzację jego twórczości –

Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się stanowisko Rady Miejskiej w Głogówku stanowiące załącznik do tej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PROJEKT

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ………….
Rady Miejskiej w Głogówku
z dn. …………... 2012 r.

40 lat temu, 13 grudnia 1972 r. zmarł Jan Cybis, wielki pan malarstwa polskiego.

Ten wielki artysta na świat przyszedł 16 lutego 1897 r. we Wróblinie pod Głogówkiem w rolniczej rodzinie. Młodzieńcze lata spędził właśnie tam. Kolejno, ukończył gimnazjum w Głogowie oraz podjął studia prawnicze, porzucił je jednak dla nauki w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Działalność artystyczną na szerszą skalę Jan Cybis rozpoczął w Krakowie, by kontynuować ją z powodzeniem w Paryżu pod egidą „Komitetu Paryskiego”. Od pierwszych liter tej organizacji grupę artystów, którym przewodził Cybis nazwano kapistami. W latach 1931-1934 artyści ci, na czele z Cybisem wrócili do Polski, gdzie zaczęli odnosić poważne sukcesy. Kariera malarska Cybisa na jakiś czas została przerwana dramatem II wojny światowej.

W pierwszych latach bezpośrednio po wojnie Cybis zostaje wybrany Prezesem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1946 r. obejmuje natomiast jako profesor Katedrę Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wkłada tam swój wielki udział w odbudowę szkolnictwa artystycznego w kraju.

W latach 50. i 60.  jego prace wystawiane były między innymi na wstawach od Buenos Aires po Kopenhagę.

Niniejsza uchwała niech będzie symbolicznym oddaniem hołdu oraz wyrazem pamięci mieszkańców gminy Głogówek o tej wielkiej postaci, której wyrosła z naszej małej ojczyzny.


Zmieniony: Wtorek, 09 Październik 2012 10:37