Głogówek Online
 
24 | 10 | 2017
Projekt Głogówecka Szkoła Sukcesu Drukuj
Ziemia Głogówecka - Artykuły i Felietony
Autor: Andrzej Szała   
Poniedziałek, 19 Styczeń 2009 10:55
Od września 2008 r w czterech szkołach Gminy Głogówek jest realizowany projekt Głogówecka Szkoła Sukcesu. Jego autorami są Krystyna Ruzik – dyrektor Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich, Roman Lęcznar – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku i Andrzej Szała - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Głogówku. Projekt w wojewódzkim konkursie ogłoszonym w ramach Priorytetu IX, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskał 109,5 punktów na 120 możliwych (wyprzedziły go jedynie 3 projekty, które uzyskały odpowiednio 110,0 110,5 oraz 114,0 pkt.). W sumie złożono około 100 projektów, weryfikację formalną przeszło 72 a merytoryczną 48 projektów, z których tylko część uzyskała dofinansowanie. Beneficjentem Projektu jest Gmina Głogówek, którą reprezentuje pan Andrzej Kałamarz Burmistrz Głogówka. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość dofinansowania od września 2008 do czerwca 2010 r. wynosi 399 600,00 zł.
 

Od września 2008 r w czterech szkołach Gminy Głogówek jest realizowany projekt Głogówecka Szkoła Sukcesu. Jego autorami  są Krystyna Ruzik – dyrektor Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich, Roman Lęcznar – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku i Andrzej Szała - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Głogówku. Projekt w wojewódzkim konkursie ogłoszonym w ramach Priorytetu IX, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskał 109,5 punktów na 120 możliwych (wyprzedziły go jedynie 3 projekty, które uzyskały odpowiednio 110,0 110,5 oraz 114,0 pkt.). W sumie złożono około 100 projektów, weryfikację formalną przeszło 72 a merytoryczną 48 projektów, z których tylko część uzyskała  dofinansowanie. Beneficjentem Projektu jest Gmina Głogówek, którą reprezentuje pan Andrzej Kałamarz Burmistrz Głogówka. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość dofinansowania od września 2008 do czerwca 2010 r. wynosi 399 600,00 zł.

Głównym celem Projektu jest: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Głogówek oraz wspieranie rozwoju uczniów o utrudnionym starcie edukacyjnym.

W Projekcie uczestniczą uczniowie z następujących szkół:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku;
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głogówku;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Racławicach Śląskich;
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 w Racławicach Śląskich.

„Głogówecka Szkoła Sukcesu” proponuje uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

 •  zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno -  przyrodniczych (zajęcia grupowe + pogotowie zadaniowe),
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
 • techniki uczenia się,
 • techniki informacyjno – komunikacyjne,
 • projekty matematyczno-przyrodnicze,
 • gry i zabawy logiczne;
 • doradztwo zawodowe;
 • wyjazdy dydaktyczne;
 • zielone szkoły.

Każdy uczeń wymienionych wyżej szkół ma prawo uczestnictwa w jednej lub w kilku formach zajęć. Wszystkie zajęcia i materiały są  dla uczniów nieodpłatne. „Głogówecka Szkoła Sukcesu”  zapewnia odwożenie  uczniów  po zajęciach do miejscowości zamieszkania.

            Dotychczas w projekcie uczestniczy niemal połowa uczniów wymienionych szkół.

Szkoła

Liczba dziewcząt w Projekcie

Liczba chłopców w Projekcie

Liczba uczniów w Projekcie

PG 1 w Głogówku

77

49

126

PG 2 w Racł. Śl.

38

39

77

PSP w Racł. Śl.

36

38

74

PSP 2 w Głogówku

35

23

58

RAZEM

186

149

335

 Realizacja zajęć przedstawia się następująco:

Nazwa zajęć

Liczba zrealizowanych godzin

Procent ogółu godzin Projektu

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

117

19,5

Doradztwo zawodowe

18

21,4

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

200

17,0

RAZEM

335

18,0

Zajęcia cieszą się znacznym zainteresowaniem uczniów. Są one szansą nie tylko na wyrównywanie szans edukacyjnych lecz również na  rozwój zdolności i  zainteresowań.

 

 

Zmieniony: Niedziela, 08 Marzec 2009 19:27