Głogówek Online
 
21 | 11 | 2017
Warto zachować dla potomnych Drukuj
Ziemia Głogówecka - Artykuły i Felietony
Autor: Łukasz Szała   
Niedziela, 06 Kwiecień 2008 20:59
Kwiecień to miesiąc, w którym należy wypełnić nieprzyjemny obowiązek podsumowania swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku i rozliczyć się z fiskusem. Od kilku lat polskie prawo pozwala na przekazanie części płaconego podatku na organizacje pożytku publicznego. Lista organizacji zawiera ponad 5 tysięcy instytucji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku (zobacz pełną listę: http://opp.ms.gov.pl/). Myślę, że zamiast oddawać pieniędze państwu warto oddać je organizacji, która działa w naszym najbliższym otoczeniu. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panem Zbigniewem Łątką, sekretarzem Fundacji Glogovia zajmującej się ratowaniem zabytków sakralnych Parafii Głogówek. 

Czym zajmuje się fundacja Glogovia?

Do zadań statutowych Fundacji Glogovia należy podejmowanie wszelkich działań zmierzających do ratowania, restauracji i zachowania obiektów sakralnych zgromadzonych w parafii pod wezwaniem św Bartłomieja w Głogówku. Dotyczy to zarówno budynków jak i rzeczy ruchomych będących w posiadaniu naszej wspólnoty parafialnej.

Cele statutowe fundacji to:

 • zachowanie obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń,
 • niezbędny ratunek elementów obiektów sakralnych Parafii Głogówek przed postępującym niszczeniem a także ich rekonstrukcja,
 • popieranie i promocja badań nad dziejami obiektów sakralnych Parafii Głogówek  ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznej roli w życiu mieszkańców oraz w dziejach miasta Głogówka i okolic,
 • wspieranie działań zmierzających do zachowania i utrwalenia świetności obiektów sakralnych Parafii Głogówek i znaczenia dla miasta Głogówka  i okolic.

Fundacja Glogovia, jako organizacja pożytku publicznego, wspiera wszelkie inicjatywy realizowane w ramach jej statutowych celów.

 

Skąd pochodzą środki na finansowanie celów Fundacji?

Środki na ich realizację pochodzą prawie w całości z darowizn dokonywanych przez podatników podatku dochodowego w ramach 1 % ulgi w podatku dochodowym.

Wprowadzona ulga w podatku dochodowym z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego stworzyła szansę na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych na ratowanie zabytków Głogówka. Prace prowadzone w tym celu realizowane są w oparciu o dobrowolne wpłaty naszych parafian w ramach kolekty, dofinasowania z funduszy państwowych i samorządu województwa .

Środki pozyskane przez fundację tym różnią się od pozostałych źródeł, iż bezpośrednio nie obciążają kieszeni naszych dobroczyńców, będących podatnikami podatku dochodowego .

Możliwość przekazania 1% osiągniętego w poprzednim roku podatku dochodowego daje niepowtarzalną szansę każdemu na świadome zadysponowanie tej kwoty na cel jaki uważa za słusznych. Decyzja należy w tej sytuacji do każdego z nas. W normalnej sytuacji nasze podatki trafiają do wspólnej kasy państwa. Gdzieś tam "ktoś" dzieli je bez naszego udziału według własnego uznania. Tymczasem ulga daje w nasze własne ręce prawo decyzji co do 1% podatku, który możemy skierować tam gdzie sami chcemy .

W tym zakresie moim zdaniem odzyskujemy, jako obywatele tego kraju, swoją podmiotowość i prawo dysponowania owocami swojej pracy. Szkoda, że tak niewielkim stopniu .

 

Jakie są osiągnięcia Fundacji? Co udało się dotychczas zrobić? 

Uzyskane środki przeznaczamy na dofinansowanie prac realizowanych przez naszą parafię w ramach realizowanych prac. Pieniądze naszych Parafian, które znalazły się w dyspozycji fundacji trafiły między innymi do odrestaurowanej w naszej Kolegiacie pod wezwaniem św. Bartłomieja Kaplicy Opersdorffów. Fundacja współfinansowała także instalację monitoringu w Kolegiacie, remont kościoła św Mikołaja oraz odnowienie fresków i rzeźb w  prezbiterium Kolegiaty. Pragnę zwrócić uwagę, iż udział przekazanych przez Fundację środków miał wymiar wykraczający ponad ich wielkość, szczególnie w sytuacji gdy stanowił tzw udział własny inwestora warunkujący pozyskanie dotacji z kasy państwowej czy też samorządowej.

 

Według gazety "Dziennik" jedynie 7% Polaków postanowiło przekazać 1 procent swojego podatku na organizacje pozarządowe. Jak ta sytuacja wygląda w Głogówku? Ile osób postanowiło wesprzeć Fundację w zeszłym roku ?

W roku 2007 darowiznę na fundację przekazało 157 osób w ramach 1% odpisu od podatku na łączną kwotę 12 660 zł. Ponadto fundacja pozyskała jako czysty dochód ze sprzedaży  gadżetów w czasie dwóch jarmarków organizowanych w Głogówku kwotę 750 zł.

Fundacja została także obdarowana przez mieszkańców Fuldy w Niemczech kwotą 4600 zł. co dało razem kwotę 18 010 zł.

Dla porównania w 2005 r pozyskano kwotę 5239,95 zł ,a w 2006 r 10 570,76 zł

W roku 2008 spodziewamy się pewnego wzrostu środków z uwagi na zmiany w sposobie przekazywania 1% darowizny oraz poszerzenia kręgu osób mogących skorzystać z tej ulgi (między innymi osób prowadzących działalność gospodarczą płacących podatek liniowy).

Fundacji bezpośrednio nie wspierały inne podmioty. Jak wiadomo formalne możliwości pozyskiwania w Polsce funduszy europejskich zaistniały praktycznie dopiero w tym roku kalendarzowym.

 

Jakie są plany Fundacji na najbliższą przyszłość?

Fundacja ma do spełnienia określoną funkcję organizacyjno-techniczną związaną z pozyskiwaniem funduszy na restaurację naszych zabytków. Wynika ona z możliwości pozyskiwania środków w ramach ulgi 1% podatku dochodowego oraz możliwości ubiegania się fundacji o fundusze pochodzące zarówno z Unii Europejskiej, jak i źródeł krajowych. Ze względu na uwarunkowania prawne o takie środki może starać się jedynie fundacja a nie np. parafia. 

Fundacja poza dochodami ze sprzedaży gadżetów związanych, mówiąc ogólnie z zabytkami Głogówka pragnie także uruchomić inne (bardziej kosztowne) sposoby pozyskiwania środków na swoje cele statutowe. Myślę ponadto, iż Fundacja powinna zaangażować się w sferę popularyzacji zabytków i wiedzy o nich, chociażby poprzez organizację np. konkursu wiedzy czy wspierania prac naukowych czy badawczych na temat historii naszych zabytków.

 

Jak przekazać jeden procent swojego podatku na Fundację Glogovia?

Od trzech lat podatnicy mogą przeznaczać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Do końca roku 2007r. przekazanie równowartości 1% podatku dochodowego wiązało się z koniecznością dokonania wpłaty na konto bankowe Fundacji określonej kwoty pieniędzy i następnie zachowania dowodu wpłaty jako dowodu do odliczenia w deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Obecnie system ten uległ istotnej zmianie. Osoby pragnące przekazać kwotę darowizny w ramch 1% ulgi w podatku dochodowym wpisują w odpowiednie rubryki składanej deklaracji podatkowej nazwę fundacji i numer fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W oparciu o tą deklarację Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji przekazać zadeklarowaną kwotę na konto fundacji. Unikamy w ten sposób konieczności samodzielnego dokonywania wpłaty pieniędzy i ryzyka nieprawidłowego wyliczenia kwoty 1% podatku .

Aby przekazać darowiznę w ramach 1% ulgi w podatku dochodowym za 2007 r należy więc jedynie zadeklarować taki zamiar poprzez wpisanie następujących danych w deklaracjach podatkowych :  

 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-36-L
 • PIT-37
 • PIT-38
Fundacja Glogovia 
KRS 0000220562

Na przykład:

 • w deklaracji PIT- 36 w rubrykach :
nr 312 = Fundacja Glogovia
nr 313 = KRS 0000220562
nr 314 = wyliczona kwota 1 % należnego podatku.
 • w deklaracji PIT - 37 w rubrykach :
nr 124 = Fundacja Glogovia
nr 125 = KRS 0000220562
nr 126 = wyliczona kwota 1 % należnego podatku,

Jednocześnie przypominam, iż  :

 • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
 • w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
 • podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

 

Czy istnieją inne formy wsparcia fundacji, np. wpłaty na konto?

Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń co do wsparcia finansowego fundacji poprzez wpłaty na konto także poza ramami ulgi podatkowej 1% . Fundacja chętnie przyjmie także każdą inną formę wsparcia jej działalności zmierzającą do realizacji jej celów.

Decydując się na wsparcie Fundacji warto pamiętać o tych, którzy przed nami wznieśli swoim wysiłkiem zabytki dzieląc się tym, co posiadali, a także o tych, dzięki którym te zabytki dotrwały do naszych czasów. Myślę, że warto zachować dla potomnych te materialne ślady ludzkiej aktywności w ich ziemskim bycie.

Dziękuję za rozmowę. 

Strona fundacji: http://fundacja.glogovia.pl/  

Zmieniony: Poniedziałek, 07 Kwiecień 2008 12:46